De smukkeste erhvervelser af Sofie Thorsen Det Fynske Kunstakademi, Skulptursalen

25.11 – 23.01.2022 Fernisering: 24.11. kl. 16 – 19 i Skulptursalen.

Udstillingen er åben mandag – torsdag kl. 10 – 15. Gratis adgang.

Hvad forventer vi af en museumsgenstand? Hvordan udstilles genstande på et museum? Og hvad betyder selve bygningen for den måde, vi oplever genstandene på?

Enhver bygning har en historie. Det Fynske Kunstakademi har i dag til huse i en smuk, historisk bygning, som oprindelig var bygget til Odense Museer i 1885. Bygningen er den første museumsbygning på Fyn. Blandt de samlinger, som museet indeholdt frem til at museet overgik til rent kunstmuseum i 1989, er de arkæologiske samlinger. Og det er netop nogle af oldtidssagerne fra disse samlinger, som er udgangspunktet for billedkunster og lektor Sofie Thorsens udstilling De smukkeste erhvervelser.

På udstillingen er museumsgenstande og montrer til stede som afstøbninger og omrids. I Skulptursalen på det Fynske Kunstakademi breder konstruktioner markeret ved tynde messingstænger, papirobjekter, tegninger og aftryk sig ud i rummet som konturer af det, der har været, spor af bygningens oprindelige historie. Der er dog intet glas i montrene og de originale genstande er ikke synlige. De befinder sig stadig på Møntergården eller i Museets magasin. Men de er repræsenteret i installationen ved hjælp af afbildninger. En slags midlertidige stedfortrædere, der skal minde os om deres tilstedeværelse.

Med udstillingen søger Sofie Thorsen tilbage i bygningens museale historie for at undersøge både selve bygningshistorien og brugen af bygningen som museum gennem tiden. Selvom udgangspunktet er en specifik samling fra et bestemt historisk tidspunkt, handler De smukkeste erhvervelser lige så meget om, hvad det vil sige, at udstille ting.

Selv udtaler Sofie Thorsen om De smukkeste erhvervelser: I udstillingen ønsker jeg at kalde på et ekko af husets oprindelige funktion som museum, af nogle af de ting der har været her, og de vægge der har omgivet dem. Og jeg forsøger at finde ud, af hvad det vil sige at vise ting i et hus, der er bygget til at præsentere historiske objekter, men nu bliver brugt til at producere helt nye.

Udstillingen De smukkeste erhvervelser vises 25.11 – 23.01.2022 Der er åbent mandag til torsdag fra kl. 10 – 15. Lukket i juleferien 23. december til 3. januar.

I forbindelse med udstillingen afholder Det Fynske Kunstakademi en række arrangementer herunder foredrag af tidligere museumsinspektør ved OMB, Anne Christiansen, der med udgangspunkt i sin bog “Fyns Kunstmuseum” fra 2009 vil tale om museumsbygningens historie og vigtige kunsterhvervelser. Foredraget finder sted d. 8.12 kl. 16.30-18.00. For yderligere information se venligst hjemmesiden eller følg med på vores facebookside.

Udstillingen De smukkeste erhvervelser er støttet af Statens Kunstfond og Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport.

De smukkeste erhvervelser, Skulptursalen 2021

Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13, 5000 Odense