Nyborgvej spærres kortvarigt, da krydset ved Ejbygade, Ørbækvej og Nyborgvej skal asfalteres i weekenden 17. til 19. august. Det sker i perioden fredag klokken 18.00 til lørdag klokken 05.00 og igen lørdag klokken 18.00 til søndag klokken 05.00.

Da krydset ved Nyborgvej, Ejbygade og Ørbækvej skal asfalteres, er det nødvendigt at spærre Nyborgvej ud mod krydset. Arbejdet foregår dog i de sene aften- og nattetimer for at genere trafikken mindst muligt.

Der bliver asfalteret en side ad gangen, og derfor er det forskelligt, hvilken side af krydset, der er spærret.

Arbejdet vil påvirke trafikken på følgende måde:

Fra fredag klokken 18.00 til lørdag klokken 05.00 spærres der for ind- og udkørsel til den vestlige side af Nyborgvej. Der er spærret for gennemkørsel fra Ejby Møllevej til krydset ved Ejbygade / Ørbækvej.

Bilister kan i stedet køre via Østerbæksvej og Rødegårdsvej.

Fra lørdag klokken 18.00 til søndag klokken 05.00 skifter arbejdet side, og der spærres for ind- og udkørsel til den østlige side af Nyborgvej.

Denne gang er der omkørsel via Toftevej eller Munkerisvej.

Hvis arbejdet mod forventning ikke når at blive færdigt søndag morgen, tages søndag aften- og nat i brug, hvor arbejdet vil påvirke den østlige side af Nyborgvej i samme tidsrum som den foregående aften og nat.

Lyssignalerne slukkes under arbejdet. Det betyder at trafikanter skal holde tilbage for trafik fra højre side.

Gående og cyklister skal holde øje med skiltningen i området, da der kan være perioder under asfalteringen, hvor de ikke kan passere som de plejer.

Brand- og redningskøretøjer kan om nødvendigt passere arbejdet.

For ændrede busruter, læs mere på www.fynbus.dk

Naboerne kan i løbet af arbejdet opleve støjgener.

Foto: ABW