Seks projekter langs Odense Å skal gøre åen og dens omgivelser endnu mere attraktive og skabe øget kendskab til Odense Å. To af projekterne blev indviet fredag den 14. oktober – en kunstnerisk klatrevæg og et å-spor af viden med 30 formidlingsskilte fra Borreby i syd til Odense Fjord i nord. Nordea-fonden har støttet projekterne med 3.8 mio. kr.

I Odense by kan man hver dag nyde en frodig ådal, der strækker sig gennem byen fra syd til nord. Odense Ås forløb gennem bymidten rummer unikke muligheder for sociale og fysiske aktiviteter i naturomgivelser. Nogle af områderne langs åen er dog så sumpet, at det er svært at komme til de fine naturoplevelser helt tæt på vandløbet.

Med projektet ”Ud i det blå – Odense Å” arbejder Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning på at gøre åen endnu mere tilgængelig i fem områder: Munke Mose, Kulturbotanisk have, Ellesumpen, Christiansgade og bag Albani. Der er desuden sat fokus på at få fortalt om Odense Ås mange herligheder, historier og dyreliv med 30 skilte fra syd til nord.

Odenseanerne kender og bruger i høj grad allerede åen og stierne langs med åen. Gennem mange år har Odense Kommune haft fokus på at udvikle og forbedre forholdene omkring åen, så odenseanerne kan bruge åen rekreativt.

– Det er i sandhed en gave for en stor by som Odense at have en grøn og blå kile ind gennem byen. Åen bringer liv og grønt til odenseanerne, og samtidig bidrager den også til et aktivt liv for dem, som bruger åen til at sejle på, fiske i eller gå, løbe og cykle langs. Odense Å er med til at fremme det gode liv i byen, og at det gode liv leves langs Odense Å, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Jane Jegind
Jane Jegind