Elsesminde Odense Produktions-Højskole har fået ny hjemmeside. Se den her: http://www.elsesminde.dk/

I 1978 startede de første 40 unge, på det der den gang blev kaldt Elsesminde Produktionsskole. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er forankret i Odense Kommune og har samarbejde med mange forskellige parter i kommunen. Det er skolens mission at give unge mellem 16 og 25 år lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job – og at de udvikler de nødvendige kompetencer.