Odense Letbane sender en drone afsted på sin første månedlige overflyvning af de godt 14 kilometer letbanestrækning. Det er første gang i Danmark, at droner bliver anvendt til et så omfattende anlægsprojekt i et bynært miljø. Formålet er at følge fremdriften i det store anlægsprojekt og hjælpe med at føre tilsyn med de forskellige faser af sporarbejdet.

Lige inden jul sætter Odense Letbane en ny stjerne på himlen over Odense. Sådan kan det i hvert fald se ud for det blotte øje, når letvægtsdronen også kaldet eBee’en, svæver ubesværet henover trafikken og letbanens byggepladser hele vejen fra Tarup i nord gennem byens krogede gader til Hjallese i syd. Formålet er at indsamle nyttig information i form af fotomateriale om det igangværende arbejde på letbanens byggepladser gennem den cirka 14 kilometer lange letbanekorridor.

Denne type droneflyvning er alene blevet muligt på grund af et tæt og frugtbart samarbejde mellem det nationale dronecenter UAS Denmark, flere lokale droneoperatører, Odense Letbane og ikke mindst en velvilligt indstillet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse, der har givet dispensation til flyvningen.

Odense Kommune har satset massivt på at gøre Odense og Fyn til dronecentrum, og har i gennem flere år stået bag det nationale dronecenter UAS Denmark, som kommunen ser et stort erhvervsmæssigt potentiale i.

– At bruge droner til at følge letbaneprojektet er for mig at se oplagt og helt i tråd med vores satsning på droner til at skabe innovation og udvikle nye forretningsområder. Jeg har store forventninger til, at projektet her kan kaste ny viden og nye idéer af sig foruden det kan være til gavn for Odense Letbane, siger Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Letbaneprojektet er et meget omfattende og geografisk langstrakt projekt, hvor der arbejdes på op til 14 kilometer samtidig. Sporarbejdet, som netop er gået i gang, er særligt komplekst med en række forskellige faser – udgravning til sporkasse, støbning af råbeton, opsætning og støbning af skinner, øvrig belægning, opsætning af kørestrømsmaster mm. Dette stiller store krav til det løbende tilsyn, som Odense Letbane foretager for at sikre kvaliteten af det udførte arbejde

– Vi ser et stort potentiale i at bruge droner til at holde øje med, om fremdriften på arbejdet er, som den skal være, og vi kan bruge dronebillederne i den løbende dialog med vores entreprenør. Samtidig får vi mulighed for at zoome ind på steder, det kunne være en god idé at besigtige nærmere – som et supplement til det løbende tilsyn, vores folk foretager langs strækningen. Dronebilleder giver et overblik, vi ikke kan få alene ved det fysiske tilsyn, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør i Odense Letbane, og tilføjer, at letbanen som anlægsprojekt har en forpligtelse til at skubbe på udviklingen på de teknologiske områder.

Flyvning med droner er stadig forholdsvist nyt, så sikkerhed vægtes meget højt. Derfor er der en række begrænsninger i lovgivningen i forhold til brug af droner i bynære områder.

Gennem et tæt samarbejde mellem UAS Denmark, droneoperatørerne Pigeon Air Photo, DroneFyn og Odense Letbane er der blevet udarbejdet en grundig dispensationsansøgning, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i sidste måned.

– Jeg synes, at det er glædeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har valgt at give dispensation til dette banebrydende projekt, som er helt i tråd med den nationale dronestrategi, der blandt andet har fokus på at fremme brugen af droner i den offentlige sektor. Jeg ser styrelsens godkendelse som en anerkendelse af, at projektet kan bibringe nogle særdeles nyttige erfaringer, der kan bruges i den fremtidige regulering af droneområdet, som er i hastig vækst, siger Michael Larsen, kommerciel chef i UAS Denmark.

Vigtigst i forhold til dispensationsgodkendelsen er, at der benyttes en letvægtsdrone, en såkaldt eBee, som ikke udgør nogen fare for trafik eller mennesker i tilfælde af nedstyrtning. Desuden skal der være en række droneobservatører, der holder øje med dronen, mens den flyver, og som kan gribe ind, hvis der skulle ske noget uforudset. På det meste af strækningen vil dronen flyve over letbanens arbejdsareal, og derfor bliver entreprenørernes ansatte på forhånd orienteret om droneoverflyvningen, ligesom de allerede har givet deres samtykke.

Droneflyvningerne over letbanetracéet vil ske cirka én gang om måneden, mens sporarbejdet står på. Som en sidegevinst bliver letbaneprojektets fremtoning i byens gader og stræder fotodokumenteret systematisk, og det det er planen, at gøre dette billedmateriale tilgængeligt for offentligheden, så alle kan følge med i, hvordan letbanen bidrager til byens transformation i disse år.