Magnus Jonasson er blevet udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S. Han bringer stor erfaring med drift og vedligeholdelse af jernbaner ind i organisationen.

Magnus Jonasson, som er administrerende direktør for det svenske konsulentfirma MJUK AB, er blevet udpeget til nyt medlem af bestyrelsen for Odense Letbane P/S.

Letbaneselskabets bestyrelse er rent professionelt udpeget, og medlemmerne er valgt på baggrund af deres store viden, netværk og kompetencer inden for en række strategiske nøgleområder for letbanen.

Således er Magnus Jonasson blevet udvalgt i en proces, hvor der er lagt vægt på en tung erfaring inden for jernbanedrift samt udarbejdelse af strategier for indkøb og drift inden for jernbanesektoren. Derudover er der lagt vægt på stor erfaring med at arbejde i politisk styrede projekter samt med bestyrelsesarbejde.

Det glæder bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, at Magnus Jonasson har sagt ja til at deltage i bestyrelsesarbejdet i Odense Letbane P/S.

– Det er en stor fornøjelse for mig at byde velkommen til Magnus Jonasson. Efter at brikkerne nu er ved at falde på plads med hensyn til de store udbud af transportsystem og letbanevogne til Odense, retter vi blikket mod det næste store mål – udbuddet af drift og vedligeholdelse af letbanen i Odense. Hér tilfører Magnus Jonassons bestyrelsen en række kompetencer, som vi kan drage stor nytte af i organisationen, siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen.

Magnus Jonasson, der er 61 år gammel og oprindeligt uddannet civilingeniør, har gennem sin karriere beskæftiget sig indgående med jernbaner, både som udbyder og køber af store komplekse jernbanekontrakter. Derfor har han et stærkt netværk jernbanebranchen i Norden og internationalt.

Magnus Jonasson er tidligere administrerende direktør, General Manager for Bombardier Transportation i Västerås, administrerende direktør for Balfour Beatty Rail PIC og CarillionRail AB i Norden samt tidligere flådedirektør for de svenske statsbaner, SJ AB. Derudover sidder han i bestyrelsen i Infranord AB, et statsejet selskab, som er største aktør på drift og vedligehold af jernbaner i Sverige, samt i to andre selskaber uden for jernbanesektoren.

– Jeg er stolt over at være blevet inviteret til at deltage i det mest spændende og ambitiøse anlægsprojekt i Odenses historie. Letbanen vil transformere byen og få stor betydning for både borgere og erhverv. Min opgave bliver – sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer – at sikre, at kursen og det faglige fokus bliver holdt i udbudsprocessen omkring drift og vedligeholdelse af Odense Letbane, siger Magnus Jonasson, nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S.

Ved Magnus Jonassons indtrædelse i bestyrelsen vil der være overlappende kompetencer, hvorfor Johannes Sloth udtræder. Dermed består letbanebestyrelsen fortsat af fem medlemmer.