Som et af de første i Østdanmark er lavbundsprojektet Karrebæk Fjord ved
Næstved realiseret med Naturstyrelsen som projektejer. Det er både en
gevinst for områdets lavvandede fjordmiljø, fuglelivet og klimaet.
Link

Nu åbner Naturstyrelsen for salget af sæsonens dagjagter

Link

Fra tirsdag den 29. juni kl. 12 kan jægere købe jagter på statens
naturområder.
Link

Ny skovrider til den lokale enhed Thy

Link

Ole Noe er ny chef for Naturstyrelsen Thy og tiltræder stillingen den 1.
september 2021.
Link

 

Efter sommerferien falder de endelige planer for Naturnationalpark Fussingø
og Naturnationalpark Gribskov på plads

Link

Der er kommet i alt 76 høringssvar til Naturnationalpark Gribskov og 76
høringssvar til Naturnationalpark Fussingø.
Link