Danmarks største pensionsselskab PFA Pension vil opføre et nyt, stort kollegie i Odense. Navnet bliver ’PFA Kollegiet Odense’, og planen er, at det bliver centralt placeret i City Campus-området på en attraktiv grund i Toldbodgade ved havnen. Med kollegiet ønsker PFA at skabe optimale rammer for læring, fællesskab og bæredygtighed i Odense.

Gårdhaven. Foto: PFA

PFA, der i år fejrer sit 100-års jubilæum, vil i anledning af jubilæet bygge et helt nyt kollegie til de studerende i Odense. Med en placering op til byens nye, grønne kile i nærkontakt med det attraktive kvarter ved havnefronten, ligger kollegiet optimalt. PFA kollegiet bliver en vigtig del af City Campus-området og et vartegn for Odenses ungdom. Kollegiet får godt 300 værelser og koster over 300 mio. kr. at opføre.

”Odense er inde i en rivende udvikling, og vi er glade for at kunne være med til at skabe rammerne for et godt og attraktivt studiemiljø. Vi har i PFA haft stor fordel af den udvikling, som Danmark har gennemgået de sidste 100 år med baggrund i et højt uddannelsesniveau, og derfor giver vi gerne et bidrag til, at den udvikling kan fortsætte. Projektet er drevet af en ambition om at skabe optimale rammer for både læring, fællesskab og bæredygtighed. Samtidig får vi mulighed for at give vores kunder et nyt, unikt tilbud, som binder generationerne sammen og kan være med til at afhjælpe den boligmangel mange studerende oplever i de store uddannelsesbyer som Odense,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Borgmester og by- og kulturrådmand begejstrede
PFA kommer i alt til at bygge fire, nye kollegier i Danmarks største byer Odense, Aalborg, Aarhus og København. Odense bliver den første by med et nyt kollegie, der forventes at stå klar i begyndelsen af 2020, og det glæder borgmester Peter Rahbæk Juel.

”For en stor studieby som Odense er attraktive studieboliger til en SU-venlig husleje naturligvis afgørende. Derfor er det meget glædeligt, at PFA i forbindelse med sit jubilæum bygger et moderne og bæredygtigt kollegie helt centralt i vores by. Kollegiet vil være et nyt stort skridt i udviklingen af Odenses City Campus og give endnu flere unge studerende mulighed for at bo lige midt i vores by og få glæde af byens udvikling,” siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense.

Også hos by- og kulturrådmand Jane Jegind vækker det nye kollegie begejstring.

Fronten. Foto: PFA

”Det er en anerkendelse af Odense, når PFA vælger at investere i byen med et stort og flot byggeri. Vi har en by med et rigt kulturliv, spændende virksomheder og ikke mindst et levende studiemiljø, som PFA’s kommende kollegie er med til at styrke yderligere. Når der ovenikøbet er tale om et smukt byggeri, som vil udvikle området mellem havnen og bymidten, er det svært ikke at være begejstret,” siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind kommer til Odense
De nærmere planer for opførelsen af PFA-kollegierne bliver præsenteret i Odense den 31. august kl. 12.30. Præsentationen finder sted i Toldbodgade, hvor kollegiet i Odense efter planerne skal ligge. Her vil blandt andre uddannelses- og forskningsministeren deltage.

”At bo sammen med andre studerende i gode rammer bidrager til et godt studiemiljø, der både gør glad og gør klog. Antallet af optagne på de videregående uddannelser er steget markant siden 2009, hvilket desværre giver mangel på studieboliger i de store studiebyer. Derfor er det vigtigt, at også private aktører, som PFA, viser samfundssind og bidrager til en positiv udvikling med at øge udbuddet af studieboliger,” siger Søren Pind (V), uddannelses- og forskningsminister.

Foruden Søren Pind vil blandt andre Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S), by- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) og Group CEO i PFA Allan Polack, også være til stede.

Fokus på fællesskab, stærkt studiemiljø og bæredygtighed glæder de studerende
Det er arkitektfirmaet Arkitema Architects, der har udviklet konceptet i samarbejde med PFA for det kommende PFA-kollegie i Odense. Partner Dorthe Keis ser kollegiet som enestående, når det gælder ambitionen for fællesskab, studiemiljø og bæredygtighed.

”I mange år har tendensen været at bygge individuelt orienterede studieboliger. PFA-kollegiet i Odense bryder med den tendens og sætter i stedet fokus på at styrke fællesskabet. I praksis betyder det eksempelvis, at kollegiet i Odense udformes som et 8-tal, så beboerne oplever en fysisk sammenhørighed med resten af kollegiet og har let ved at møde andre på kryds og tværs i bygningen. 8-tallets hjerte bliver indrettet til læring og fungerer også som socialt samlingspunkt. Her kan man forestille sig, at der vil være studiepladser og grupperum, så man kan tage sin studiegruppe med hjem. Ligesom det også er her, at hele kollegiet kan samles til mindre foredrag eller fredagsbar,” siger Dorthe Keis, partner i Arkitema Architechs.

Ambitionen er, at PFA Kollegiet Odense skal opnå en DGNB-certificering, der stiller krav til byggeri og indretning i forhold til bæredygtighed. PFA Kollegiet Odense vil dermed blive et af de første kollegier i Danmark med en DGNB-certificering.