Et projekt i regi af OUH’s Palliativt Team Fyn har vist, at uhelbredeligt syge patienter, pårørende og sundhedspersonale oplever, at videokonsultation ikke blot styrker den direkte kontakt og samarbejdet, men også giver patienten mulighed for at sætte dagsordenen. Det oplyser OUH i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Videokonsultation er et helt nyt tiltag i opfølgningen hos blandt andet kræftpatienter, der bor hjemme. Løsningen bliver brugt i stedet for en telefonsamtale, og er baseret på, at der har været afholdt et første hjemmebesøg.

Når lyd suppleres af billede giver det mulighed for at aflæse hinandens kropssprog, hvilket gør kommunikationen mere flydende. Behandleren kan se, hvis patienten er uenig eller er usikker på, hvad der bliver sagt, og patienten kan se behandleren i øjnene, hvilket styrker tilliden i relationen. Samtidig giver videokonsultation mulighed for at have et familiemedlem, der måske bor i den anden ende af landet, med til videosamtalen.

” Jeg synes det er godt, og det er nemt at bruge!… Det er ligesom om hun sidder lige foran dig… Jeg tror virkelig at det her, det er fremtiden!” (patient, mand 68 år).

“…især fordi min far har den type kræft han har, der gør det svært at tale, så der betyder det helt vildt meget, at man kan se hinanden… så jeg synes det giver god mening med det videosamtale der…” (pårørende)

Erfaringerne fra OUH viser, at videokonsultationen skaber positiv værdi på flere områder.

Videokonsultationen understøtter patienten, som sammen med sin familie sætter dagsordenen på et møde og inviterer de sundhedsprofessionelle ind i egen stue. I forhold til en telefonsamtale giver konsultationsformen også mulighed for at vurdere patientens almentilstand, vurdere et sår eller lignende.

“Kommunikationen bliver faktisk beriget ved det her, uden at den nødvendigvis er mere tidskrævende… vi kan lave meget kvalitet på den samme tid, og på de samme ressourcer kan vi virkelig få beriget noget… jeg er meget positiv for den succes det har været…”, fortæller Jesper Isaksen, overlæge.

Videokonsultation til palliative patienter har ikke tidligere været anvendt i Danmark. Enkelte steder i Holland, Scotland og Australien bliver videokonsultation anvendt til palliative patienter.

Projektet på OUH har fundet sted fra september 2016 til februar 2017 og er blevet afprøvet blandt 10 uhelbredeligt syge kræftpatienter og 1 lungesyg patient tilknyttet Palliativt Team Fyn. Det blev til 82 videokonsultationer. På baggrund af de positive projekterfaringer vil videokonsultation fremover være et tilbud til familier, der er tilknyttet Palliativt Team Fyn.