Kronprinsensgade får nyt boligbyggeri, når gadens parkeringsplads bliver omdannet til lejligheder i kort afstand til Eventyrhaven samt handels- og restaurationslivet i centrum af Odense. Byrådet har godkendt beslutningen fra By- og Kulturudvalget, og byggeriet vil kunne gå i gang medio 2020, når den nødvendige lokalplan er på plads.

Kronprinsensgade er en af Odenses centralt placerede gader, beliggende tæt ved Eventyrhaven, domkirken og byens mange tilbud. Gaden har i øjeblikket en mindre offentlig parkeringsplads, men her bliver der – fra midten af 2020 – etableret et nyt boligbyggeri.

Der har været stor interesse fra investorerne for at byde ind, og der er afgivet 13 bud på spændende projekter. By- og Kulturudvalget fik fremlagt fire projekter i anonymiseret form, og udvalget fulgte forvaltningens indstilling om at sælge grunden til “projekt 1”, som var afleveret af Sankt Knudsgades Tømrer og Snedkerhandel. En beslutning, som byrådet godkendte onsdag den 5. september.

– Det er virkelig positivt, at vi får aktiveret en centralt beliggende grund. Vi fik fremlagt virkelig interessante projekter, som alle ville bidrage med stor kvalitet i byudviklingen. Jeg hæfter mig også ved den store interesse, der har været fra investorside. Det viser tydeligt, at nærheden til letbanen og city er attraktiv for mange, og det skal vi være yderst tilfredse med, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Projektet indeholder en række lejligheder på mellem 92 og 180 m2 samt et enkelt erhvervslejemål i stueetagen. Det kommende projekt indpasser sig fint i gadebilledet med interessante og varierede bygninger. Bebyggelsen er en nutidig fortolkning af villamotivet, der samtidigt har referencer til de eksisterende villaer i Kronprinsensgade og er rigt på detaljer. Der er et bredt kig mellem bygningerne mod åen samt gode muligheder for at etablere grønne udearealer.

Den nuværende parkeringsplads rummer 58 offentlige pladser, som forsvinder med byggeriet. Forinden har området dog fået tilført langt flere parkeringspladser med åbningen af den sydlige parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade.

Byggeriet kan begynde i midten af 2020, når Odense Letbane er færdigetableret i området. Forinden skal der udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for området.

Foto: Odense Kommune