1. august slog Odense Kommunes skoler dørene op for et helt nyt tilbud til 4. klasse. Børn, der er tilmeldt SFO2, vil både blive tilbudt traditionelle aktiviteter og opleve en styrket inddragelse af det lokale fritids- og foreningsliv.

Overgangen fra barn til ung er i fokus, når Odense Kommune byder de første børn velkommen til skolernes nye tilbud for 4. klasse – også kaldet SFO2.

En ny struktur på klubområdet betyder, at klubberne ikke længere omfatter 4. klasse. Derimod oprettes der 10 nye ungdomscentre for de 11-18-årige, og Odense Kommunes SFO tilpasses denne nye struktur. Helt konkret betyder det, at der pr. 1. august 2017 etableres et særligt tilrettelagt SFO2 tilbud for 4. klasse på folkeskolerne i Odense.

– At være en god kammerat, at kunne arbejde godt sammen med de andre i klassen og turde tage ansvar, når ting skal bestemmes og besluttes, det er nogle af de vigtige ting, vi gerne vil lære vores børn helt fra de er små. Derfor er det vigtigt at vi kan tilbyde vores 4. klasser et tilbud, der giver dem tid og rum til at udvikle sig, så de, i kendte og trygge rammer, får mod på fremtiden og alle de spændende udfordringer, der venter, siger Susanne Crawley Larsen, R, rådmand for børn og unge i Odense.

– Jeg synes, at skolerne har gjort en stor indsats med at udvikle det nye SFO2 tilbud. Der er etableret nye og spændende aktiviteter blandt andet i samarbejde med lokalområderne og på tværs af skolerne. I mine øjne har skolerne formået at etablere et tilbud, der er målrettet aldersgruppen, og jeg ser frem til at følge udviklingen, hvor SFO2 skal skabe en glidende overgang fra SFO over SFO2 tilbuddet for 4. klasse til børnene kommer i 5. klasse og dermed overgår til ungdomscentrenes tilbud, siger skolechef i Odense Kommune, Nikolaj Juul Jørgensen.

Særligt fokus på foreninger
Nogle af SFO’erne i Odense har allerede gode erfaringer med at samarbejde med lokalområdets aktører som f.eks. fodboldklubben eller spejderne.

Det falder fint i tråd med folkeskolereformens fokus på det, der kaldes den åbne skole, hvor skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale foreninger og erhvervsliv i dagligdagen. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til Odenses foreningsliv og samfund.

Et eksempel herpå er Hjalleseskolen, der i forbindelse med SFO2 har indgået et samarbejde med KOLD College, hvor børnene over 10 gange i løbet af et skoleår følger dyr, planter, medarbejdere og arbejdsopgaver på KOLD College. På Risingskolens SFO2 har de indgået samarbejde med den lokale spejderklub, ungdomsskolen og musikskolen og på Tingløkkeskolen åbner miniKLUBBEN:

– Vi glæder os til at tilbyde de unge et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Vi sætter fokus er på at etablere nye fællesskaber og motivere de unge til at stå på egne ben. Det sker blandt andet i samarbejde med det lokale foreningsliv. Tryghed og trivsel er afgøre for et godt børne- og ungeliv, så vi har lagt os i selen for at tilbyde hjemlige og hyggelige rammer. Men det er også vigtigt, at de unge oplever, at de har medbestemmelse og tør tage medansvar. Derfor har de også selv været med til at skabe rammerne for deres nye miniKLUB, siger Lise Kjems Knattrup, der er indskolingsleder på Tingløkkeskolen.

Fakta:
SFO2, som er et særligt tilbud til 4. klasse lanceres 1. august 2017.
SFO2 er del af Odense Kommunes nye struktur på klubområdet, hvor 5.-10. klasse nu kan besøge 10 forskellige ungdomscentre rundt om i byen, og 4. klasse kan gå i SFO2 på deres lokale skole.
Der er fokus på fællesskaber, motivation, læring og trivsel.
Derudover er der et særligt fokus på samarbejde med lokalområdet og foreningers inddragelse i SFO2.
Forældrebetaling for SFO2 ligger på 1.100 kr./mdr.
Af de ca. 1730 børn, der starter i 4. klasse i august 2017 har ca. 40% tilmeldt sig SFO2.