Børn, unge, ældre og mennesker med handicap skal også næste år opleve en bedre velfærd, og derfor skal den sidste del af Velfærdsprocenten indfries i 2019 – hvis andre kommuner sænker skatten. Det enedes forligskredsen bag Velfærdsprocenten om i går, og forligskredsen ønsker en bred politisk aftale om at løfte velfærden.

Der er ansat, fastholdt eller øget timetallet for, hvad der svarer til ca. 493 medarbejdere i daginstitutioner, dagplejer, på skoler, i hjemmeplejen, på plejecentrene og i handicaptilbuddene. Det er resultatet af Velfærdsprocenten, som et flertal i byrådet vedtog i 2016.

Velfærdsprocenten har betydet, at skatten i Odense er hævet med i alt 0,8 procentpoint i 2017 og 2018, og står det til forligspartierne, skal velfærden styrkes yderligere med de resterende 0,2 procentpoint af Velfærdsprocenten efter årsskiftet.

Andre skal sænke skatten
Det forudsætter dog, at Odense Kommune kan hæve skatten, uden at man rammes af de sanktioner, som falder, hvis flere kommuner hæver skatten, uden at andre sænker den tilsvarende. Det vedtog forligspartierne sidst på dagen tirsdag.

Alle kommuner arbejder netop nu med at fastlægge næste års budget, og den resterende del af Velfærdsprocenten kan først hentes hjem, hvis andre kommuner sænker skatten. Om det sker, vil stå klart i begyndelsen af oktober.

Forligspartierne vedtog desuden i går, at de er klar til at forhandle om et bredt budgetforlig for kommunens økonomi ganske snart, og så vil man arbejde på, at den sidste del af Velfærdsprocenten kan lægges oveni. Den sidste potentielle skattestigning på 0,2 procentpoint skal – som de foregående år – fremtidssikre kernevelfærden i Odense. Arbejdet med og indsatsen over for børn, ældre og mennesker med handicap skal have et markant, varigt løft, og hvis de sidste point falder på plads, vil de nævnte velfærdsområder få et forventet løft på 47,6 mio. kroner i 2019, hvilket stiger til 54,9 mio. kroner i 2022.

Foto: ABW