Målet var 30 inden jul, og dette mål er for længst nået, idet hele 40 samarbejdspartnere på kryds og tværs af Odense allerede er hoppet ombord på det tog, der har til formål at bekæmpe ensomhed i Odense med givende fællesskaber.

Interessen er stor hos odenseanerne, når det kommer til at bekæmpe ensomhed. Og rigtig mange deler rådmand Søren Windells vision om, at Odense skal være en by uden ensomhed. Derfor er det gået stærkt med at finde samarbejdspartnere, der gerne vil være med i dette vigtige arbejde, og som bl.a. gør det ved at tilslutte sig Odenses nye Ensomhedscharter.

“Jeg er overvældet over den store interesse og samtidig dybt rørt over, at så mange spændende partnere har lyst til at være med. Fælles for de partnere, vi kontakter, er, at de synes, det er en vigtig sag, og at de gerne vil bidrage med det, de kan ud fra netop deres kontekst. Det giver mig et stort håb for, at Odense rent faktisk en dag bliver en by uden ensomhed,” lyder det fra Søren Windell, der er rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense og ophavsmand til Ensomhedscharter Odense.

Storms Pakhus er med i kampen mod ensomhed

På det populære spisested, Storms Pakhus, var direktør Martin Bødker ikke i tvivl om, at de selvfølgelig skulle være med i Ensomhedscharter Odense, da de blev opfordret til at tilslutte sig det ensomhedsbekæmpende samarbejde.

“På Storms vil vi rigtig gerne Odense, og vi har et stort ønske om at gøre noget godt for byen. Derfor er vi selvfølgelig med i Ensomhedscharter Odense. Det er en super god sag, og vi har allerede flere idéer til, hvordan vi på Storms kan være med til at minimere odenseanernes oplevelse af ensomhed. Vi vil bl.a. gerne skabe en kultur på Storms, hvor vores gæster tager godt imod hinanden, hvad enten de kommer i flok eller alene, og hvor man automatisk føler sig som en del af et fællesskab,” fortæller Martin Bødker.

Hvad er Ensomhedscharter Odense?

Baggrunden for at søsætte Ensomhedscharter Odense er det faktum, at hele syv procent af borgerne i Odense oplever at være uønsket alene. I Odense Kommune er ensomhed et konstant fokusområde, og mange tiltag sættes løbende i værk, men Ensomhedscharter Odense tager skridtet videre og opfordrer hele byen til at være fælles om at bekæmpe ensomhed.

Ensomhedscharter Odense er en samarbejdsaftale mod ensomhed imellem forskellige partnere i byen, og alle interesserede, lige fra den enkelte privatborger i Odense til virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og handelslivet, er velkomne til at være en del af dette vigtige arbejde.

Ensomhedschartret har to funktioner. Før det første skal det være med til at sætte fokus på problemet ensomhed i Odense, og for det andet skal det inspirere en masse aktører på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder til at arbejde aktivt med at minimere ensomheden i Odense gennem forskellige tiltag.

Hvem er med?

Interessen for at være partner i Ensomhedscharter Odense er stor, og siden chartret blev lanceret i foråret 2021 har hele 40 aktører på kryds og tværs af byen altså sagt ja til at være med og tæller bl.a.:

Storms Pakhus, Bilka, Mødrehjælpen, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Håndbold, Kunstmuseum Brandts og mange af byens kirker.

Partnerne mødes næste gang torsdag den 27/1 2022 på Kunstmuseum Brandts, hvor de igen får mulighed for at netværke og inspirere hinanden samt skabe nye, spændende initiativer til glæde for borgerne i Odense

Læs Ensomhedscharter Odense her

Kontaktinformation

Søren Windell, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense: 30 70 36 93.

Martin Bødker, direktør på Storms Pakhus: 24 62 45 70.

Karin Hauberg Rasmussen, frivillighedskonsulent i Odense Kommune: 23 42 59 74.

Odense Kommune – Flakhaven 2 – 5000 Odense C – Telefon: 66 13 13 72