Danskudviklet teknologi skal bekæmpe bakterier og virus i kommunale bygninger i Odense. Kommunens Sundhedsudvalg har netop besluttet at indgå et samarbejde med UVD Robots, datterselskab af Blue Ocean Robotics, om at teste de selvkørende, desinficerende UVD-robotter på skoler og i genoptræningsfaciliteter. Pilotprojektet er en del af indsatsen for at gøre Odense til verdens bedste robotby, hvor et tæt samarbejde med byens teknologi- og robotvirksomheder er et vigtigt element.

Desinfektionsrobot, foto: UVD

UVD-robotter desinficerer verden over i både sundhedssektoren, hotelbranchen, lufthavne, butikscentre, fødevarevirksomheder, rengøringsbranchen, krydstogtskibe, farmaceutiske virksomheder, kontorkomplekser m.v. De bidrager i høj grad til at reducere risikoen for infektioner og smittespredning.

“Vi har i dag UVD-robotter kørende verden over i både sundhedssektoren, hotelbranchen, lufthavne, butikscentre, fødevarevirksomheder, rengøringsbranchen, krydstogtskibe, farmaceutiske virksomheder, kontorkomplekser og mange andre steder. De bidrager i høj grad til at reducere risikoen for infektioner og smittespredning. Adskillige uafhængige tests dokumenterer stor effekt i forhold til at uskadeliggøre covid-19 med blot 10 sekunders brug af UV-lys. Derfor glæder det os, at vi også herhjemme kan gøre en forskel, og at Odense Kommune nu vælger at afprøve vores desinfektionsrobotter i nogle af deres bygninger,” fortæller Per Juul Nielsen, CEO i UVD Robots.

Medlemmerne af Sundhedsudvalget i Odense Kommune prioriterer at bruge 300.000 kroner på pilotprojektet, der strækker sig over fire måneder.

“Vi vil rigtigt gerne være nysgerrige på, hvordan en desinfektionsrobot eventuelt kan være til gavn for borgerne. Vi er i en tid, hvor vi alle gerne vil blive klogere på generel virusbekæmpelse, så det er oplagt, at vi som kommune sammen med virksomheden får undersøgt, om der er et potentiale for eksempel i forhold til reduktion af sygefravær,” siger Søren Freiesleben, der er formand for Sundhedsudvalget.

UVD-robotten er selvkørende og kan på egen hånd dræbe virus og bakterier ved at belyse rummene med ultraviolet lys af typen UV-C.

Den ene robot bliver en synlig del af hverdagen på Abildgårdskolen, hvor den skal supplere den nuværende daglige rengøring og indgå som en del af undervisningen i udskolingen. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen er spændt på, hvilke ringe i vandet robottens færd på gangene vil føre med sig.

“Jeg har i længere tid været i dialog med firmaet bag UVD-robotten. Det er svært at få hænderne ned nu, hvor tre forvaltninger og Sundhedsudvalget er blevet enige om at afprøve robotten. Som kommune er det en vigtig opgave at skabe gode rammer for det lokale erhvervsliv ved fx at lade vores skoler være en arena for deres produkter. Jeg håber ydermere, at dette vil være startskuddet til at skabe Verdens Bedste Robotskole i Vollsmose. Vi inviterer gerne robotter ind både for at supplere rengøringsindsatsen, men også for at bringe læring om og med robotter helt tæt på børnene i Verdens bedste Robotby,” siger Susanne Crawley Larsen.

“Projektet er spændende og giver os lejlighed til at samarbejde med nogle elever i deres undervisning. De kan for eksempel studere fysikken og biologien omkring UV-teknologien, og vi får som odenseansk robotvirksomhed mulighed for at åbne deres øjne for den naturvidenskabelige uddannelsesretning. Den slags unge får vi brug for i fremtiden,” siger Kenneth Ranzau, Sales Manager Northern Europe for UVD Robots.

Også i Ældre- og Handicapforvaltningen hilser rådmand Søren Windell deres nye desinfektionsrobot velkommen i formentlig et genoptræningslokale.

“Jeg ser et stort potentiale for den her teknologi på ældre- og genoptræningsområdet. Hvis det viser sig, at vi ser en mærkbar effekt på hygiejneforhold, så kan det blive til gavn for både de ældre- og sårbare borgere – men også for vores medarbejdere, som kan få hjælp til noget af det grove arbejde. Jeg er glad for samarbejdet med UVD Robots og ser frem til, at vi får det prøvet af,” siger Søren Windell.

Erfaringer fra projekter i hospitalssektoren indikerer, at systematisk desinfektion med UV-robotter kan reducere sygdom ved øget hygiejne. Det nye pilotprojekt vil kunne vise, om det også teknisk og praktisk er muligt at anvende robotterne i kommunalt regi. Pilotprojektet vil således munde ud i en evaluering, der skal danne grundlag for en eventuel videreførelse af projektet.

Fakta om UVD-robotten

  • Verdens eneste 3-generations klinisk validerede UV-C desinfektionsrobot
  • Solgt i mere end 60 lande til blandt andet hospitaler, lufthavne, hoteller, skoler, shoppingcentre, kontormiljøer, fremstillingsvirksomheder, m.m.
  • Fjerner vira og bakterier med minimum 99.99% effektivitet
  • Uafhængige verificerede test viser høj effekt på alle kendte bakterier og vira, herunder covid-19, indenfor 10 sekunders brug af UV-C lys

Fakta om Verdens bedste robotby

  • Odense Kommune har et mål om at være Verdens bedste by for udvikling af robotter og det oplagte valg for alle, der vil studere, arbejde med eller investere i robotter. Robotter skal være en naturlig del af byens DNA og tydeligt i bybilledet, så det kommer alle odenseanere til gode. Læs mere om strategien her:
  • Odense Kommune har også en strategi for, hvordan Odense bliver Verdens bedste robotby i børnehøjde:
  • I Budgetforliget for 2021 er der afsat 25 millioner kroner til Abildgårdskolen som verdens bedste robotskole