Foto: ABW

Driftsbudgettet holder, konstaterer Odense Letbane P/S, efter at have evalueret de sidste priser fra de fire operatører, der har budt på at køre samt vedligeholde letbanen. Letbanen peger på Keolis Danmark A/S som den foretrukne byder, da firmaet har givet det bedste bud på både pris og kvalitet. En gunstig rente har spillet positivt ind på, at budgettet holder. Nu skal kontraktindgåelsen politisk godkendes af Odense Byråd.

Odense Letbane P/S er kommet et stort og afgørende skridt tættere på at indgå den sidste store hovedkontrakt i projektet – nemlig kontrakten, som handler om at drifte letbanen, når den åbner forventeligt i slutningen af 2020.

Keolis Danmark A/S har, ud af de i alt fire bydere, givet den samlede mest fordelagtige pris. Sagt med andre ord – det bedste bud på pris og kvalitet. Derfor indstiller letbanen til Odense Byråd, at det godkender kontraktindgåelse med Keolis Danmark A/S.

Selvom der endnu alene er tale om, at letbanen peger på Keolis, så begynder administrerende direktør hos Odense Letbane Mogens Hagelskær at glæde sig.

– Vi har haft fire bydere helt frem til sidste og afgørende bud, hvilket er usædvanligt, når det gælder driftskontrakter. Det har været hårde, men frugtbare forhandlinger i det forløbne år. De første priser, vi fik fra byderne, var naturligt høje, så der har været et stykke vej at gå for alle parter i forhandlingerne – både om priserne og de konkrete løsninger. Jeg er derfor overbevist om, at vi har opnået den rigtige pris i det marked, vi bevæger os i. Og vigtigst – vi holder os inden for det samlede driftsbudgets rammer, så vi kan overlevere Odense Kommune en driftssikker letbane, der kan drives og vedligeholdes inden for det afsatte budget, lyder det fra Mogens Hagelskær, som tilføjer:

– En positiv medvirkende årsag til, at vi rammer budgettet, er renten. Den lave rente på vores lån til finansieringen af letbanen har givet os flere millioner ekstra om året at gøre godt med.

Driftskontrakten løber i op til 15 år. Den samlede kontraktpris beløber sig til cirka 1,2 milliarder kroner.

Med en kommende indgåelse af driftskontrakten vil Odense Letbane have indgået kontrakter på alle fire hovedområder, som holder sig indenfor såvel anlægs- som driftsbudgettets rammer. De tre øvrige områder, hvor kontrakterne tidligere er indgået, drejer sig om flytning af veje, fortove og cykelstier, transportsystemet bestående af skinner, master, stationer, køreledninger og drifts- og vedligeholdelsescentret samt leveringen af de 16 letbanevogne.

Med indgåede kontrakter på alle fire hovedområder, er der opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til prisen.

Såfremt politikerne godkender kontraktindgåelse med Keolis, så får Odense Letbane den samme operatør, som kører Aarhus Letbane og også Odenses bybusser.

– Keolis har stor erfaring med letbanedrift i Europa. Det, at de kører letbanen i Aarhus, betyder, at Odense fra dag ét får en operatør med også dansk erfaring, og som allerede har uddannede letbaneførere samt instruktører. Samtidig kender Keolis godkendelsesproceduren i Danmark, og de arbejder i forvejen sammen med vores togleverandør Stadler, der også har leveret vognene til Aarhus. Der er mange gode synergieffekter, siger Mogens Hagelskær.

Letbanedirektøren gør derudover opmærksom på, at der er forhandlet flere ekstra goder med ind i driftskontrakten.

– Vi har fået forhandlet en prissikkerhed på vedligehold ved en eventuel udvidelse af kapaciteten på linje 1 om nogle år ind i kontrakten. Vi har også forhandlet buserstatningskørsel ind i kontrakten, såfremt letbanen får driftsproblemer, og erstatningsbusdrift bliver nødvendig, lyder det fra Mogens Hagelskær.

Efter den formodede politiske godkendelse af kontraktindgåelsen vil kontrakten blive underskrevet kort før jul.