Dette er oplyst i en pressemeddelelse fra Odense Letbane.

Odense Byråd har nu besluttet, at Odense Letbane P/S kan underskrive driftskontrakten. Det ligger således nu fast, at det bliver Keolis Danmark A/S, der skal stå for drift og vedligeholdelse af Odense Letbane. Kontrakten, der gør Keolis Danmark til operatør i op til 15 år, bliver underskrevet onsdag 19. december.

Odense Byråd har godkendt indstillingen fra Odense Letbane P/S om kontraktindgåelse. Dermed er vejen banet for at skrive kontrakt med Keolis Danmark A/S om drift og vedligeholdelse af letbanen, når den begynder at køre, forventeligt i slutningen af 2020. Keolis gav nemlig det bedste bud på både pris og kvalitet – den samlede mest fordelagtige pris.

Letbanens driftskontrakt bliver underskrevet ved en lille ceremoni onsdag 19. december 2018 klokken 13.00 – 14.00 i Festsalen på Odense Rådhus.

”Vi har nået en afgørende milepæl i projektet. Efter mere end et års intense forhandlinger, efterfulgt af en politisk godkendelsesproces, står vi nu over for at skulle underskrive den sidste store letbanekontrakt. Jeg glæder mig meget til at byde Keolis Danmark velkommen som letbaneoperatør i Odense” udtaler Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane.

Driftskontrakten med Keolis Danmark, der allerede står for blandt andet drift af bybusser i Odense og letbanen i Aarhus, løber i op til 15 år. Den samlede kontraktpris beløber sig til cirka 1,2 milliarder kroner, hvilket er inden for det samlede driftsbudgets rammer.

Og det glæder Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Foto: ABW

”Jeg er glad for, og jeg vil også gerne rose Odense Letbane for, at det er lykkedes at lande en kontrakt inden for den samlede budgetramme for driften. Det giver en økonomisk tryghed på udgiftssiden, der rækker adskillige år ud i fremtiden. Det er også betryggende, at der nu er valgt en operatør, som er kendt i byen i forvejen – og som endda har erfaring med at drive letbane i Danmark” siger Peter Rahbæk Juel.

Keolis Danmarks administrerende direktør ser også frem til at køre letbanen i Odense.

”Keolis er meget glade for at skulle køre Odense Letbane med forventelig start i slutningen af 2020. Vores fokus er nu – sammen med Odense Letbane – at få etableret en på alle måder sikker og stabil drift, og vi ser samtidig frem til at starte et langt og godt samarbejde med Odense Letbane og by” fortæller administrerende direktør for Keolis i Danmark, Peter Lanng Nielsen.

Med underskrifterne vil Odense Letbane have indgået kontrakter på alle fire hovedområder – som alle holder sig inden for såvel anlægs- som driftsbudgettets rammer. Dermed er der opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til den forventede pris.

De tre øvrige hovedområder, hvor der tidligere er indgået kontrakter, drejer sig om det indledende anlægsarbejde med flytning af veje, fortove og cykelstier, transportsystemet bestående af skinner, master, stationer, køreledninger og drifts- og vedligeholdelsescentret samt leverancen af de i alt 16 letbanevogne til Odense.

Fakta om Keolis:

Keolis er en global virksomhed, som opererer i 16 lande. Hovedkontoret ligger i Paris, og selskabet er delvist ejet af de franske statsbaner.

Keolis er operatør af de fleste former for kollektiv trafik. Selskabet driver blandt andet flere metrosystemer, 23.000 busser og i alt 16 letbaner fordelt over hele verden, herunder Aarhus Letbane.

Keolis har 63.000 ansatte på verdensplan. De transporterer hvert år 3 milliarder passagerer.

I Danmark har Keolis cirka 1500 medarbejdere og har – ud over letbanen i Aarhus – i alt 480 busser på de danske veje. Blandt andet kører Keolis Danmark bybusser i Odense for FynBus.