Rådmand Steen Møller fra Odense skal de kommende to år stå i spidsen for et europæisk samarbejde mellem mere end 238 byer om bæredygtige og miljøvenlige transportløsninger.
Det er i organisationen CIVITAS, hvor Steen Møller i dag i Ljubljana, Sloveniens hovedstad, er blevet valgt til formand i forbindelse med årsmødet. Onsdag eftermiddag holder den danske politiker sin tiltrædelsestale for de mere end 500 fremmødte europæiske deltagere i årsmødet i forlængelse af taler af bl.a. Sloveniens transportminister og Ljubljanas borgmester.

Steen Møller
Steen Møller

CIVITAS er en EU-finansieret organisation, der arbejder på at gøre transport og trafik i Europas større byer mere bæredygtig og miljøvenlig. Resultaterne kan ses i mere end 60 europæiske byer, hvor demonstrationsprojekter inspirerer andre byer til innovation omkring mobilitet, herunder også i Odense, der i perioden 2005-2009 deltog i Civitas demonstrationsprojektet Mobilis sammen med bl.a. Ljubljana.

– Jeg er både stolt over og glad for at blive valgt som formand. CIVITAS er en vigtig europæisk platform, når det gælder om at udvikle bæredygtige trafik- og miljøløsninger i byerne. Jeg glæder mig til at skulle arbejde med både politiske kolleger fra hele Europa og EU-kommissionen for at sætte mobilitet og byudvikling endnu tydeligere på den politiske dagsorden, siger Steen Møller.

Den politiske ledelse for Civitas er den 13 mand store bestyrelse, PAC, med lokale politikere fra det meste af Europa bl.a. Portugal, Polen, Italien og Sverige. Steen Møller afløser Sandor Nagy fra ungarske Szeged som formand.

Steen Møller blev valgt ind i CIVITAS’ politiske ledelse tilbage i 2013, da han var rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense. Odense-rådmanden har i mere end 10 år arbejdet med netop dette fagområde – både i Fyns Amtsråd, Odense Byråd og som formand for det regionale trafikselskab, FynBus. Netop derfor har den nuværende by- og kulturrådmand, Jane Jegind, opfordret Steen Møller til at fortsætte sit engagement i Civitas.

– Odense har i mange år haft glæde af arbejdet i Civitas, også med helt konkrete redskaber til at håndtere mobilitetsudfordringerne i forbindelse med byens store transformation. Samtidig oplever jeg en stor interesse for den måde vi har håndteret tingene på i Odense med bl.a. lukningen af Thomas B. Thriges Gade, etableringen af den kommende letbane og den i europæisk sammenhæng massive satsning på cyklisterne, siger Steen Møller.