Odense kommunes indbyggertal har netop rundet 200.000. Det er primært studerende og flygtninge fra en lang række lande som er kommet hertil. Indbyggertallet er steget med 10.000 de sidste 5 år. Ambitionerne er for Odense, at udvikle sig til en moderne storby, så det stigende indbygger antal er kun et af de mange skidt for byen.

“Det er et stykke historie for byens udvikling og et vigtigt parameter i forhold til vores ambitioner om, at Odense skal være en moderne storby. Det er vi godt i gang med at skabe, men det kræver også et vist antal indbyggere at have de tilbud, som kendetegner en storby, med et alsidigt kulturliv, moderne infrastruktur og et attraktivt jobmarked”, siger Odenses borgmester, Anker Boye.

Borger nr. 200.000 er en studerene som er tilflyttet til Odense fra Svendborg. De studerene udgør en stor del af Odenses kommunes indbygger antal, i alt 15% procent af indbyggerne er studerene. Gennemsnits alderen for de mange flyttere er også i den lave ende. I august var 69% af 2222 tilflyttere, i alderen 18-29 år.

Odense er hele tiden i gang med nye med projekter og udviklinger i byen. Thomas B Thrieges er blandt andet under en stor ombygning til en ny bydel.

Du kan læse resten af artiklen på Odenses Kommunes hjemmeside her