Odense skal på arbejde. Beskæftigelses Task Force Odense afleverer sine anbefalinger til at nedbringe ledigheden.

Beskæftigelses Task Force Odense har udarbejdet seks anbefalinger, der skal hjælpe Odense Kommune til at få ledigheden i kommunen ned på niveau med landsgennemsnittet.

Odense Kommune skal arbejde tættere sammen med virksomhederne, a-kasserne og fagforeningerne, de ledige skal være mere mobile, og så skal kontanthjælpsmodtagere have flere samtaler med deres jobrådgiver.

Det er nogle af de anbefalinger, som Beskæftigelses Task Force Odense mandag har præsenteret for politikere, samarbejdspartnere, medarbejdere og pressen.

Task forcen blev nedsat til at komme med en række anbefalinger, der kan styrke arbejdet for at få Odenses ledighed ned på landsgennemsnittet eller derunder. Tidligere skatteminister Carsten Koch har stået i spidsen for task forcen med medlemmer fra erhvervslivet, forskningsverdenen og a-kasserne.

– Der er ingen tvivl om, at Odense står overfor markante udfordringer i forhold til ledigheden, men det er også en meget ambitiøs by, og derfor har jeg store forventninger til, at kommunen vil gribe muligheden og benytte sig af anbefalingerne. Nu skal Odense på arbejde, siger Carsten Koch.

Ambitionen om at nedbringe ledigheden har høj prioritet for Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S):

– Ledigheden er alt for høj i Odense, så det er helt afgørende, at vi får flere i arbejde. På den kan vi sikre øget livskvalitet for dem, der i dag er fanget i ledighed, samtidig med at vi sikrer flere penge i kommunekassen, så vi kan forbedre vores velfærd, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Beskæftigelses Task Force Odense præsenterer 6 anbefalinger, der skal skaffe flere i job:
1. Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder.
2. Job-first skal være mindsettet i jobcentret.
3. Odense skal have et forpligtende samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne
4. De lediges mobilitet skal øges
5. Fokuser indsatsen for de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige
6. Nedsæt et governance board til implementering af indsatserne.

Bag overskrifterne gemmer sig blandt andet konkrete forslag om, at de ledige skal motiveres til i højere grad at pendle og skifte fag for at få job, og at Odense Kommune opretter en HR-funktion, der kan hjælpe virksomheder med papirarbejdet omkring løntilskudsordninger og erhvervspraktik. Endelig opfordrer Beskæftigelses Task Force Odense til, at man nedsætter en styregruppe med politikere, virksomheder, a-kasser, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner, der kan sikre, at de nye tiltag bliver ført ud i livet.

Odense Kommune er allerede i gang med en større omlægning af beskæftigelsesområdet med fokus på to hovedspor: Flere samtaler med de ledige og en virksomhedsrettet indsats. Denne omlægning ligger i tråd med Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger.

– Anbefalingerne fra task forcen bekræfter mig i, at skal sætte fuld tryk på vores omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig har vi fået en række inspirerende input, som vi kan bruge til at udvikle vores indsats, siger beskæftigelses- og socialrådmand Steen Møller (K).

Hele rapporten fra Beskæftigelses Task Force Odense, en forkortet version af rapporten og hele den bagvedliggende dybdegående analyse af beskæftigelsesområdet er vedlagt pressemeddelelsen.