Det stigende antal ulovlige billeddelinger blandt unge får nu Odense Kommune til at udstyre alle folkeskoler med en beredskabsplan og en pixibog om straffeloven og persondataloven. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er ikke i orden, hvis Peter deler et billede af Brits bryster. Men kan vi se igennem fingre med, at Jonas deler billedet fra Peter – hvis han slettede det fra sin egen mobil kort tid efter?

Lærere og skoleledere i Odense Kommune behøver ikke længere være i tvivl, hvis de konstaterer billeddeling i klassen.

Fra denne uge er alle skoler nu udstyret med en beredskabsplan, der i punktform beskriver, hvordan lærere og skoleledere skal håndtere ulovlig billeddeling.

Eksempelvis skal lærerne som det første sørge for at dokumentere krænkelsen via screenshots eller affotografering. Dernæst skal de gå til nærmeste leder og i fællesskab vurdere krænkelsen. Er der tale om ulovlig billeddeling, har skolelederen pligt til at anmelde episoden til politiet.

Sammen med beredskabsplanen følger også en pixibog, der er i kort form beskriver, hvornår billedeling er ulovlig ifølge straffeloven og persondataloven.

Foto: ABW

Vi skal tage ulovlig billeddeling seriøst
Indsatsen er en del af Odense Kommunes indsats mod cybercrime, som Odense Byråd har sat i værk.

Byrådsmedlem og initiativtager til cybercrime-indsatsen Mark Grossmann (V) mener, at beredskabsplanerne vil føre til øget bevågenhed hos lærere og hurtigere anmeldelser til politiet.

-Som vi har set i den landsdækkende sag med 1024 sigtede unge, så har ulovlig billeddeling – ikke mindst når det har børnepornografisk karakter med unge under 18 – alvorlige konsekvenser for både ofre og gerningsmænd. Og det skal vi som samfund tage seriøst, siger han.

– Derfor er jeg glad for, at vi nu klæder skolerne godt på til at spotte ulovlige billeddelinger og håndtere dem korrekt og hurtigt ved at anmelde dem. Barnet, som er den forurettede, vil med en anmeldelse automatisk blive beskyttet i forhold til sin retssikkerhed, men også i forhold til politiets videre efterforskning, tilføjer Mark Grossmann.

Børn skal færdes sikkert
For borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er det vigtigt, at kommunens ansatte er klædt så godt som muligt på for at hjælpe børn og hindre cyberkriminalitet.

-Det er vigtigt at vise, at vi naturligvis ikke accepterer cyberkriminalitet, herunder ulovlig billeddeling, på nogen måde. Derfor er det også godt, at kommunens lærere og skoleledere nu får nye redskaber i kampen for at forhindre, at børn udsættes for digitale krænkelser, siger Peter Rahbæk Juel.

Skolen skal være tryg
De nye beredskabsplaner bliver hilst velkommen i Odenses skoler, hvor de vil være et vigtigt supplement til den forebyggende indsats, der allerede finder sted i form af undervisning i digital dannelse.

-Vi er nok mange, der de seneste par måneder er blevet overraskede over, hvor udbredt og alvorligt deling af krænkende billeder og videoer er blandt unge mennesker. Derfor er det også af stor betydning, at de voksne omkring de unge nu bliver endnu mere oplyste om lovgivningen på området. I en travl hverdag er det en hjælpende hånd til skoleledere og lærere, at de nu får en beredskabsplan at støtte sig til, siger Susanne Crawley Larsen (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen.