Senest mandag 24. juli vil trafikforholdene på Østre Stationsvej vende tilbage til det velkendte, når Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd afslutter gravearbejdet foran banegården. Det betyder også, at busserne vender tilbage til holdepladserne på OBC Østre Stationsvej mandag morgen.

Foto: fynbus.dk

I fire uger hen over sommeren har odenseanske bilister fået en slags forsmag på, hvordan fremtiden bliver på Østre Stationsvej – når banegårdens forplads bliver omlagt til letbane- og busholdeplads, og bilerne bliver ledt bagom gennem Adamsgade, hvor der normalt er busterminal.

Fjernvarme Fyns og VandCenter Syds arbejde på tværs af Østre Stationsvej, som har ført til den midlertidige trafikomlægning, nærmer sig sin afslutning, og der bliver asfalteret på vejen, således at der igen kan åbnes op for trafikken. Så snart vejen er asfalteret, og afspærringen er fjernet fredag 21. juli om eftermiddagen, vender biltrafikken tilbage til de velkendte forhold. Busserne følger mandag 24. juli om morgenen.

Det sker en uge tidligere, end det oprindeligt har været annonceret. Den hurtige afslutning skyldes, at en mindre del af Fjernvarme Fyns arbejde på Østre Stationsvej er blevet udsat.

Det manglende arbejde bliver i stedet udført i forbindelse med det senere anlægsarbejde, når der fra januar 2018 skal bygges nye vejbaner, cykelstier og fortove på Østre Stationsvej – som forberedelse til at lægge letbanens spor.

Afslutningen af gravearbejdet betyder, at bustrafikken omkring Odense Banegård Center også vender tilbage til det normale.

Fra mandag 24. juli vil busserne igen køre fra de vante holdepladser på OBC Østre Stationsvej. Dog vil de regionalbusser, der før trafikomlægningen 26. juni kørte fra plads H i Dannebrogsgade, fortsat have holdeplads dér.

Find mere information om busserne i Odense på www.fynbus.dk