Hvert år tildeler Byforeningen for Odense en pris – Odinprisen – til et forskønnende bygningsværk i Odense. Nu har Oluf Bagers Plads nr. 2 og 4-8 samt tilhørende plads fået prisen.

Byforeningen for Odense uddeler Odinprisen til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. Årets Odinpris er i dag blevet tildelt Realdania By & Byg, som er bygherre for det samlede anlæg bestående af to nye byhuse på Oluf Bagers Plads nr. 2 og 4-8 samt pladsen foran husene.

Med Realdania By & Byg som bygherre og Praksis Arkitekter som formgivere har Odense fået et karakterfuldt, poetisk og smukt detaljeret nyt byrum, som er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel. Oluf Bagers Plads skal fungere som en port til den nye bydel og som bindeled mellem den gamle og den nye bydel.

De to nye byhuse i forbindelse med pladsen er en fin nytolkning af en gammel bygningsarketype, som findes overalt i de danske købstæder: Længehuset med saddeltag. De to huse er som vokset ud af stedet i en tidløs, men dog moderne arkitektur, der med stor respekt indlejrer sig i den eksisterende kontekst og åbner op til og fremhæver stedets fine gamle bygninger.

 

Direktør Peter Cederfeld Realdania By & Byg taler efter prismodtagelsen.
Til højre for Peter Cederfeld ses formand for Byforeningen for Odense Sharon Fisher indretningsarkitekt og bestyrelsesmedlem Paul Larsen arkitekt.

De fint detaljerede teglstenshuse står solidt og tungt på pladsen og optager stedets skæve vinkler på en overraskende og elegant måde, som man har lyst til at gå på opdagelse i. Husene har en nærmest medfødt patina, og de danner en meget fin kobling mellem den over 400 år gamle Oluf Bagers Mødrene Gård og de nye tidstypiske byhuse på den anden side af den kommende letbane.

Det samlede anlægs huse, pladsdannelser og passager åbner i samspil med de gamle stræder og baggårde helt nye fodgænger-forbindelser, som inviterer borgere og gæster indenfor i et byrum, som tidligere blev opfattet som private baggårde. Byforeningen forudser, at nye bevægelsesmønstre gennem området vil bidrage til at revitalisere en forsømt del af Odense Centrum.

Smukt og gedigent byggeri
– Det er prisværdigt, når et samarbejde mellem en ambitiøs bygherre og et talentfuldt arkitektfirma, begge med stor lyst til at eksperimentere med nye byggeteknikker og materialer, kobles med modige og dygtige håndværkere, som er i stand til at materialisere de spændende tanker og tegninger til et smukt og gedigent byggeri, vi kan være stolte af i Odense, siger Sharon Fisher, formand for Byforening for Odense.

Hun fortsætter: – Det er dejligt, når en bygherre indtænker og værdiforøger hele området omkring et nybyggeri, og ikke kun har øje for selve bygningens indretning og arkitektur. Odinprisen gives i år derfor ikke kun til én bygning, men til hele by-bygningsprojektet, Oluf Bagers Plads, som vi mener på forbilledlig vis styrker og forskønner hele den bydel, som det er en del af.

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, udtaler: – Vi er på én gang meget glade, men også ydmyg over, at Byforeningen for Odense har tildelt Oluf Bagers Plads Odinprisen. Som bygherre har vi ønsket at skabe en plads og to bygninger, der kunne få det historiske og det moderne til at spille sammen. Vores håb er, at Oluf Bagers Plads bliver en lille oase, hvor odenseanerne får lyst til at slå sig ned under trækronerne og nyde roen, de historiske bygninger og den moderne arkitektur.

Oluf Bagers Plads indvies officielt den 22. marts kl. 14.00-17.00 ved et Åbent Hus arrangement, hvor alle interesserede kan opleve pladsen og de to nye bygninger. Læs mere på www.olufbagersplads.dk.