Den inderste del af Middelfartvej bliver spærret fra fredag aften til mandag morgen på grund af gravearbejde på tværs af vejen. Bilister skal derfor ud på en lille omvej.

En del af Middelfartvej bliver spærret for gennemkørende biltrafik fra fredag 7. september klokken 21.00 til mandag 10. september klokken 05.00.

Spærringen gælder på strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej, altså hen over jernbanebroen. Den resterende del af Middelfartvej er åben som normalt.

Den midlertidige lukning skyldes, at Odense Letbanes entreprenør skal arbejde på tværs af Middelfartvej. Der skal lægges kabelrør ned og tilkobles afvanding. Det er derfor nødvendigt at lukke af for gennemkørsel.

Arbejdet bliver udført hen over weekenden for at undgå at påvirke hverdagens myldretidstrafik på den vigtige indfaldsvej til Odense.

Mens arbejdet står på, er der er omkørsel for bilister via Roesskovsvej, Kløvermosevej og Grønløkkevej – eller via Stadionvej, Rugårdsvej og Grønløkkevej (se billedet nedenfor).

Foto: Odense Letbane

Cyklister og fodgængere kan passere arbejdsområdet som normalt.

Samtidig er letbanens anlægsarbejde på Middelfartvej nu nået så langt, at det på strækningen mellem Stadionvej og Christmas Møllers Vej skifter til den sydlige vejside fra fredag 7. september.

Her bliver der hen over den kommende måned også etableret ny vejbane, ligesom cykelsti, fortov og belægning skal færdiggøres.

Trafikken på denne del af strækningen flytter derfor til den nordlige vejside, hvor arbejdet nu er afsluttet. Ligesom hidtil vil der dog fortsat være trafik i indsnævrede spor i begge retninger på Middelfartvej – den kommende weekend undtaget.