I de kommende uger tilkobler VandCenter Syd nye kloakrør på Store Glasvej – på strækningen mellem Vestre Stationsvej og Dronningensgade. Derfor bliver den sydlige ende af Store Glasvej spærret for gennemkørsel fra mandag 3. april og cirka tre uger frem.

Når der er blevet flyttet rør og ledninger på letbanens strækning, får det nogle steder afledte effekter på sidevejene. Det er tilfældet på Store Glasvej.

Her skal VandCenter Syd fra mandag 3. april og cirka tre uger frem omlægge kloakrør på strækningen mellem Vestre Stationsvej og Dronningensgade, som derfor bliver lukket for gennemkørende biltrafik.

Da vejen er en central gennemkørselsrute mellem Vesterbro og Vestre Stationsvej, giver det aktuelle arbejde nogle trafikale ændringer, som man som bilist skal være opmærksom på.

Bilister, der kommer fra Vesterbro og skal mod Vestre Stationsvej, kan i perioden undtagelsesvist svinge direkte til højre ad Vestre Stationsvej fra Vesterbro – da det normale højresvingsforbud i krydset Vesterbro/Vestre Stationsvej bliver ophævet. Se vedhæftede kort.

Bilister, der kommer fra Vestre Stationsvej og skal mod syd, har forskellige muligheder, afhængig af hvor man skal hen. Mest oplagt vil for mange være at køre ad Kingosgade og Jens Benzons Gade til Vesterbro. Alternativt kan man køre ad Vindegade via Jernbanegade eller Klostervej. Eller via Grønløkkevej og Falen eller Roersvej.

For øvrige trafikanter er forholdene sådan, at cyklister og fodgængere har mulighed for at passere vejarbejdet. Buspassagerer skal til gengæld være opmærksomme på ændrede ruter for de busser, der normalt kører ad Store Glasvej. Læs mere om de enkelte busruter på www.fynbus.dk

Husk at man altid kan finde alternative ruter, når der er vejarbejde i Odense, på www.odenserundt.dk