OUH har konstateret, at kvaliteten af mindst tre patienters ultralydsskanninger for forsnævring af halspulsåren desværre ikke har levet op til sædvanlig kvalitet. Derfor bliver yderligere patienter nu indkaldt til en ny skanning, og der er sat en undersøgelse i gang af forløbet.

OUH har konstateret, at kvaliteten af mindst tre patienters ultralydsskanninger for forsnævring af halspulsåren, som er blevet fortaget på Neurologisk Afdeling, desværre ikke har levet op til sædvanlig kvalitet.

– Det er slet ikke acceptabelt, og jeg undskylder virkelig over for vores patienter. Vi erkender fuldt ud, at det ikke er godt nok for dem og deres pårørende, siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen.

Formålet med en ultralydsskanning af halskarrene er at undersøge, om patienter, skal tilbydes en operation, der kan mindske risikoen for en blodprop. Afdelingen skanner patienter, som kommer på hospitalet, fordi de netop har haft en blodprop eller har symptomer på det.

OUH har kontaktet alle patienter, der har fået en ultralydsskanning af halspulsårerne på Neurologisk Afdeling i de seneste tre måneder og tilbudt en ny skanning.

– Vi indkalder for en sikkerheds skyld nu 344 patienter, der på afdelingen har fået skannet halskarrene i løbet af de seneste tre måneder, til en ny skanning. Det gør vi, fordi det er i de første tre måneder, at der med en operation er mulighed for at forebygge en ny blodprop ved at fjerne de ustabile aflejringer i blodårene. Efter de første tre måneder har aflejringerne i blodårene stabiliseret sig. Sandsynligheden for, at de river sig løs, når der er gået tre måneder, er derfor mindre end risikoen ved en operation, siger ledende overlæge for Neurologisk Afdeling, Helle Hvilsted Nielsen.

Brevene til patienterne, der får tilbudt en ny skanning, er sendt og ligger derfor klar i e-Boks eller kommer med posten i løbet af de næste par dage.

Patienter, der har fået foretaget ultralydsskanninger et andet sted på hospitalet eller et andet sted på kroppen, behøver ikke være bekymrede for kvaliteten af deres skanning.

OUH er blevet opmærksom på en manglende kvalitet i nogle af ultralydsskanningerne på Neurologisk Afdeling, fordi der var et fald i antallet af operationer for forsnævring af halspulsåren på OUH i første halvdel af 2018. Derfor satte hospitalet en undersøgelse i gang af bl.a. ultralydsskanningerne af halspulsåren, som er første skridt til at afklare, om man skal tilbydes en operation. Samtidig fandt man tre tilfælde af skanninger, der ikke levede op til sædvanlig kvalitet. Afdelingen er fortsat ved at afdække årsagen til og konsekvenserne af den manglende kvalitet, men den kan muligvis kædes sammen med et svigt i oplæringen og supervisionen.

– Vi er frygteligt kede af, at det her er sket, og vi tager det meget alvorligt. Derfor har vi valgt for en sikkerheds skyld at indkalde alle relevante patienter til en ekstra skanning. Vi har også med det samme reageret ved at følge op på oplæringen og sætte supervision på, siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen og fortsætter:

– Vi er også opmærksomme på, at der kan være tidligere patienter, der måske ikke har fået den optimale behandling på grund af det her. Det er vi ved at finde ud af. Men vores første prioritet er lige nu at få indkaldt de patienter, der er skannet indenfor tre måneder til en ny undersøgelse.

Om ultralydsskanninger af halskarrene
Neurologisk Afdeling N foretager årligt 2.200 ultralydsskanninger af halskarrene. Formålet med en ultralydsskanning af halskarrene er at undersøge, om der er en lokal åreforkalkning, som snævrer halsens kar ind, og dermed øger risikoen for blodprop. Ultralydsskanningen er første skridt i at afklare, om en operation kan mindske risikoen for en ny blodprop. Efter tre måneder har aflejringerne i blodårene stabilisteret sig så meget, at risikoen ved en operation er større end risikoen for en ny blodprop. Selv om det ud fra ultralydsskanningen er blevet vurderet, at man ikke kan have glæde af en operation, får man stadig medicinsk behandling og øget kontrol ved lægen.

Foto: ABW