Eksperter i Borrelia og andre flåtoverførte sygdomme fra de nordiske lande har i samarbejde udgivet en konsensus rapport om fremtidig diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med mistænkt flåtoverført infektion.

OUH Hospital, Foto: Jesper Thode Larsen

Mens man tidligere har fulgt egne retningslinjer i de forskellige lande, kan man med udgangspunkt i den nye rapport udrede patienter mistænkt for disse sygdomme med de samme undersøgelser både i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

– Konsensusrapporten er et vigtigt skridt til bedre udredningen af patienter mistænkte for flåtoverførte sygdomme, – en stor udfordring i de nordiske lande, udtaler overlæge Sigurdur Skarphédinsson, der leder Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner i Odense. Her har han i flere år stået i spidsen for dansk forskning i flåtoverførte sygdomme, og han leder den danske arbejdsgruppe ved udarbejdelsen af rapporten.

– En af de vigtigste pointer i den nye rapport er behovet for større viden om flåter og flåtoverførte sygdomme både hos den generelle befolkning, og hos de praktiserende læger, som jo ser patienterne først. I dag ser vi for mange patienter med Borreliose der får stillet diagnosen sent i forløbet, og vi ved at dette giver øget risiko for senfølger, siger Skarphedinsson.

Rapporten understreger også vigtigheden af, at man har specialiserede klinikker hvor patienter med langvarige følger efter, eller på mistanke om flåtoverførte infektioner kan henvises til. Her trækkes Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner i Odense frem som et forbillede for hvordan de andre nordiske lande kan optimere udredning af denne patientgruppe.

– Konsensus samarbejdet har også været vigtig løftestang til øget og tættere nordisk forskningssamarbejde, siger Skarphedinsson.

Klinisk Center for vektorbårne Infektioner udgør sammen med Enhed for Flåtoverførte Infektioner på Rigshospitalet de to eneste specialiserede centre for udredning og behandling af disse sygdomme i Danmark. På Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner har man siden opstart i 2014 udredt omkring 600 patienter, og der forskes aktivt i flåtoverførte sygdomme og hvordan udredning, behandling og rehabilitering kan forbedres.

– Rapporten viser os at vi er på det rette spor, med igangværende forskningsprojekter om undervisning af praktiserende læger og med patient og pårørende inddragelse, afslutter Skarphedinsson.

Rapporten blev finansieret af det Norske Helsedirektorat og kan hentes på deres hjemmeside https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nordisk-konsensus-om-utredning-og-oppfolging-av-personer-med-langvarige-plager-ved-mistenkte-flattbarne-sykdommer
Eller som pdf fra Klinisk Center Vektorbårne Infektioner hjemmeside: http://ouh.dk/wm527334
For mere information, kontakt Sigurdur Skarphedinsson, Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner, Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital på tlf. 65414280, eller e-mail s.skarphedinsson@rsyd.dk