OUH skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om behandlingsrådet:

Rådet etableres i 2020 og skal understøtte det kommende nationale behandlingsråd.

Er det nu også nødvendigt med en MR-scanning? Har den urinprøve egentlig nogen indflydelse på det endelige valg af behandling? Og hvordan får vi implementeret nye behandlingsformer i hele organisationen?

Det er den type spørgsmål, som direktionen på OUH Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus nu nedsætter et behandlingsråd til at rådgive dem om.

Rådet har været under udvikling siden sommeren og kommer til at bestå af forskere, ledende overlæger og oversygeplejersker samt repræsentanter fra OUH’s direktion. Derudover inviterer OUH repræsentanter fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse og psykiatrien med, ligesom der er to pladser til patienter eller pårørende:

– Rådet skal sikre bedre patientbehandling, og derfor er det naturligt også at inddrage patienterne. Vi vil gerne sikre patienterne mest mulig sundhed for pengene. Men eftersom der er risici forbundet for patienten ved alle behandlinger, vil vi også gerne have mere systematiske vurderinger af, om et indgreb eller en undersøgelse nu også reelt har en positiv effekt.

Sådan siger Michael Dall, lægelig direktør på OUH, som bliver formand for rådet. I sundhedsvæsenet er der løbende behov for at justere behandlingstilbud på baggrund af ny viden eller teknologi. Michael Dall peger på indsatsen for at bruge mindre antibiotika for at undgå resistens samt overgangen fra rektal-termometre til mere hygiejniske øretermometre som eksempler.

Ifølge Michael Dall er det sygehusspecifikke behandlingsråd et supplement til det nationale behandlingsråd, som Danske Regioner kom med et udspil til tidligere på måneden:

– OUH’s behandlingsråd skal rådgive direktionen om, hvordan vi implementerer anbefalingerne fra det nationale behandlingsråd på hospitalets afdelinger. Og så har vi en ambition om at spille forslag ind til det nationale råd om, hvilke behandlinger de efter vores vurdering bør se nærmere på effekten af, siger Michael Dall.

Rådet forventes at holde sit første møde i februar 2020. Ambitionen er, at ti behandlinger årligt underkastes en faglig og databaseret vurdering i behandlingsrådet. Her trækker OUH på 15 års systematisk arbejde med medicinsk teknologivurdering (MTV og Mini-MTV). Ved hver behandlingsvurdering nedsætter rådet en arbejdsgruppe med relevante klinikere, som bistår rådet.