Fælles kolonihaver, fortællerstole, reservebedster eller måske en ‘store legedag’ i lokalområdet. Idéerne er mange hos Odense Kommune, når mødet mellem generationerne i byen skal fremmes. Men borgerne inviteres nu også til selv at komme med endnu flere forslag.

Foto: Odense Kommune

I alt to millioner kroner vil Odense Kommune i år bruge på initiativer, der kan skabe energi og glæde, når generationerne mødes på tværs. Det samme beløb er afsat i 2019. Fra i dag har Odenses foreninger, borgergrupper og institutioner mulighed for at søge op til 1,1 millioner kroner til forskellige aktiviteter.

Allerede nu samarbejder nogle af byens ældrecentre med for eksempel dagplejere og skoler – ligesom nogle sociale foreninger har erfaringer med at hjælpe børnefamilier i hverdagen. Det er de positive oplevelser derfra, at politikerne bag budgetforliget for 2018 ønsker at udbrede ved at invitere lokalområder og foreninger til også at byde ind med aktiviteter.

– På den ene side af vejen kan der sidde fortravlede børnefamilier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og på den anden side sidder der måske nogle ældre, der savner at være til gavn for andre. Håbet er, at fælles aktiviteter i lokalområdet kan knytte generationerne sammen til glæde for alle. Det kan være med praktisk hjælp i hverdagen eller måske fællesspisning. Selv er jeg begejstret for ideen med fortællerstole i børnehusene, hvor de ældre kan give deres livserfaring videre til børnene. De ældre bærer rundt på uendelig meget viden, som kan forklare, hvor vi kommer fra, og hvorfor vores samfund er, som det er i dag. Den visdom må ikke gå tabt, siger Susanne Crawley Larsen (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen.

Det omtales ofte som en udfordring, at der bliver flere og flere ældre, men med ‘En stærk Generationspagt’ ønsker Odense Kommune at sende signalet om, at ældre også er en ressource, som bør påskønnes. Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (K), uddyber:

– Som ældre har man samlet erfaring og viden, som i mødet med den yngre generation både kan komme i spil og være til nytte. Jeg ved, at der er en stor lyst til at synge sammen i kor og dyrke fællesskabet på den måde. Det gør noget ved ens selvværd at vide, at der er brug for det, man er god til. Det gælder både de unge og de gamle. Og kan de aktiviteter, der sættes i gang, samtidig skabe nye relationer, der hvor man bor, kan det også give værdi på den lange bane.

Fakta:
‘En stærk Generationspagt’ er opdelt i fire temaer:
1. Generationsmøder mellem kommunens institutioner
2. Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder (700.000 kroner kan søges)
3. Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge
4. Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder (400.000 kroner kan søges)
Fristen for at søge penge til ‘En stærk Generationspagt’ er den 18. september 2018
Aktiviteterne skal foregå i 2018

Læs mere og find ansøgningsskemaer her.