Fritidsaktiviteter som teater, fodbold, spejder, svømning og musik. Det er hvad eftermiddagene byder på for de fleste børn og unge i Odense Kommune, når skoledagen er ovre. Men for en gruppe børn og unge er adgangen til de positive fritidsfællesskaber ikke så tilgængelig som for andre. Det skal et nyt partnerskab mellem ungdomsskolen UngOdense og Red Barnet nu ændre på, fortæller Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Via Red Barnets indsats ‘Plads til Alle’ skal 50 og 70 frivillige følgevenner hjælpe børnene og de unge ind i fritidslivet, for eksempel ved at følge dem til fritidsaktiviteter og støtte dem i at fortsætte.

– Når vi i Odense vælger at gøre en særlig indsats for at sikre, at alle børn og unge får muligheden for at blive en del af positive fritidsfællesskaber, så er det fordi, vi ved, at netop fritidsaktiviteter har positiv betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Samarbejdet med Red Barnet gør, at vi sammen med de frivillige følgevenner vil kunne hjælpe langt flere børn og unge ind i positive fællesskaber, og dermed være med til at skabe en positiv udvikling for børn og unge i udsatte positioner, siger rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, Susanne Crawley Larsen (R).

Fritidsvejledning holder sårbare børn og unge i fritidsaktiviteter
Ungdomsskolen i Odense gennemfører hvert år fritidsundersøgelser for 4. til 9. årgang på alle folkeskoler i kommunen for at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter. Ud fra disse undersøgelser vejledes elever, som ikke er aktive i deres fritid, om deres muligheder for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Derudover guides og følges særligt sårbare børn og unge til relevante fritidsaktiviteter gennem indsatsen ‘Fritidsvejledning Uden Grænser’. Det er netop denne del af indsatsen, som samarbejdet mellem ungdomsskolen og Red Barnet skal løfte.

I skoleåret 2016/2017 har ungdomsskolen foretaget fritidsvejledning af ca. 9.000 børn og unge, hvoraf 22% ikke var en del af organiserede aktiviteter i deres fritid. 148 særligt sårbare børn og unge har derefter fået støtte fra ‘Fritidsvejledning Uden Grænser’. Af dem er hele 60% i dag fastholdt i et positivt fritidsfællesskab, 30% følges og understøttes fortsat i deres deltagelse i positive fritidsfællesskaber, mens en gruppe på 10% af de børn og unge som blev indskrevet, er stoppet i indsatsen uden at blive fastholdt i et positivt fritidsfællesskab.

– Det er positivt, at det er lykkedes at knække koden i forhold til at hjælpe en stor gruppe af særligt sårbare børn og unge ind i positive fritidsfællesskaber. Gruppen af børn og unge, som har brug for denne særlige støtte for at blive ligeværdige deltagere i fritidslivet, er dog så stor, at vi ikke kan løfte opgaven alene. Jeg ser derfor frem til, at vi gennem vores samarbejde med Red Barnet, bliver i stand til at nå langt flere sårbare børn og unge i Odense Kommune gennem indsatsen, siger Erik Rasmussen, der er tovholder på projektet og viceungdomsskoleleder i UngOdense.

Både praktisk og økonomisk støtte til familien
Det vil fortsat være fritidsvejlederne, som er ansvarlige for kontakt til familie, skole og øvrigt netværk omkring de særligt sårbare børn og unge, mens Red Barnets frivillige følgevenner vil stå klar til at følge dem hele vejen ud i foreningslivet i et samarbejde med familien.

Familiers økonomi kan være en barriere for udsatte børn og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. Derfor giver ‘Plads til Alle’-indsatsen også mulighed for økonomisk støtte til kontingentbetaling eller køb af sportsudstyr. Til dette er oprettet en særlig pulje til økonomisk støtte på 320.000 kr., som både Red Barnet og Odense Kommune bidrager til.

– Vi ved fra erfaring, at foreningslivet hjælper børn ind i vigtige sociale netværk, der styrker deres trivsel og muligheder for at udvikle sig. At gå til en fritidsaktivitet skaber et fællesskab på tværs af baggrunde og giver børnene et stabilt holdepunkt i deres hverdag, selv hvis deres opvækstbetingelser ellers ikke er de bedste, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding.