– Det er rigtig godt, at der nu kommer en præcisering i reglerne for, hvornår syge borgere skal sendes i ressourceforløb. Sådan lyder det fra Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialrådmand, Brian Dybro, i en pressemeddelelse.

En enig forligskreds i Folketinget har besluttet at gøre det mere tydeligt for både borgere og kommuner, hvornår borgerne skal sendes i ressourceforløb, inden de eventuelt kan tilkendes førtidspension, og hvornår borgerne skal tildeles en førtidspension med det samme, fordi der ikke er en realistisk mulighed for, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet

– Det her er grundlæggende godt, hvis det betyder, at de svageste borgere ikke skal se ind i et langt og udsigtsløst forløb, siger rådmanden. Der er borgere, der ikke har kræfter eller ressourcer til mere end det minimale. Det er for dem nogle hårde forløb, og det er dejligt, hvis vi kan gøre vejen lidt nemmere, siger rådmanden og fortsætter:

– Men det er også vigtigt at huske, at ressourceforløb for nogle borgere er den helt rigtige hjælp ind på arbejdsmarkedet. Det handler om at hjælpe det enkelte menneske på bedste vis.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skyldes behovet for en præcisering, at der er kommuner, der fortolker og forvalter reglerne om førtidspension strammere end andre. Rådmand Brian Dybro mener dog, at det mere handler om, hvordan folketingspolitikerne har lavet loven i første omgang.

– Jeg synes, folketingspolitikerne skal lade være med at få det til at lyde som om, at vi i kommunerne bare administrerer stramt. Vi administrerer ud fra deres stramme lovgivning, siger Brian Dybro.

– Enten skal de holde op med at skælde os ud og stå ved deres lovgivning, eller også skal de ændre loven, så den rent faktisk bliver mere menneskelig, siger rådmanden, der håber på det sidste.

Lovforslaget, der skal præcisere reglerne for førtidspension og ressourceforløb, skal fremsættes i marts. Det er et resultat af en delevaluering på området. Senere venter en større evaluering.