Det er ikke kun Odense Sportscentrum, som i januar 2016 vandt Danskernes Idrætspris, der nyder godt af den flotte pris og de medfølgende 50.000 kr. I prisen indgår nemlig også et tilsvarende beløb til Odense Kommune, som skal bruges til at understøtte og igangsætte nye idrætsprojekter, der kan styrke foreningsidrætten i Odense. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 31. marts 2016 besluttet at igangsætte et projekt med relevante foreninger, hvor formålet er at udvikle et orienterings-/bevægelsesrutekoncept, som kan understøtte udviklingen af området omkring Odense Havn.

– Jeg er rigtig glad for, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet at igangsætte dette projekt. Projektet passer fint i tråd med Fritidspolitikkens fokusområde – Aktive og inspirerende byrum – hvor Odense Kommune vil være med til at sikre etablering af aktive og inspirerende byrum, der giver byens borgere mulighed for fysiske og rekreative aktiviteter samt sikre innovativ indretning af byens rum, hvor alle aktører får mulighed for kreativ og aktiv udfoldelse, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Det er Folkeoplysningsudvalgets tanke, at orienterings-/bevægelsesruten kan være med til at aktivere både de organiserede og de selvorganiserede idrætsudøvere.

Folkeoplysningsudvalget har samtidig besluttet, at projektet skal gennemføres af interesserede foreninger, som vil få den kommunale gevinst stillet til rådighed.