Efter ønske fra erhvervslivet vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Mange danske virksomheder har i disse måneder travlt med at få de sidste tal og punktummer sat i årsrapporterne for kalenderåret 2020, da de inden 31. maj 2021 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Samtidig venter slutafregningen for corona-kompensationsordningerne også lige om hjørnet.

Derfor vil erhvervsminister Simon Kollerup fremsætte et hastelovforslag, der skal gøre det muligt at skubbe fristen for indlevering af årsrapporterne en måned til den 30. juni 2021. Det vil balancere hensynet til virksomheder og revisorer såvel som hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt.

”Jeg ved, at både virksomheder og revisorer har ekstra travlt i disse måneder, og derfor lytter vi i regeringen selvfølgelig også, når erhvervslivet beder om ekstra tid. Med udskydelsen vil der forhåbentligt være bedre tid til at få orden i det hele, så det håber jeg på at få Folketingets opbakning til,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Det er forventningen, at lovforslaget vil blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021. Fristudskydelsen skal aflaste cirka 200.000 danske virksomheder, der skulle aflevere årsrapporten i slutningen af maj.

Regeringen har tidligere meldt ud, at fristen for slutafregningen ift. kompensationspakkerne også bliver skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.

Kilde

Foto: ABW