Hvert fjerde år vælges 15 nye medlemmer til Ældrerådet i Odense, som skal rådgive Byrådet, de politiske udvalg og forvaltninger i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Godt 70 har meldt sig som kandidater, hvilket er en rekordstor tilslutning. vi har mange friske og engagerede ældre, som gerne vil være med til at præge ældrepolitikken i Odense. Det er super vigtigt at få alle gode kræfter i spil, da vi potentielt set går en ret svær tid i møde, siger rådmanden og uddyber:

De ældre må guide de yngre. Foto: ABW

Vi ved, at af antallet af plejekrævende ældre vil stige dramatisk de kommende år. Hvis ikke det lykkes at få flere penge til området, så står vi i en situation, hvor vi skal levere velfærd til flere ældre, men for de samme penge. Hvordan skal det så klares? Ja, det er ved den slags svære spørgsmål, det er rigtig vigtigt at kunne involvere et godt og stærkt ældreråd.

Se kandidaterne på www.odense.dk/ældrerådsvalg

Hvad er Ældrerådet?
Ældrerådet fungerer som bindeled mellem kommunen og borgerne. Det er således Ældrerådets opgave at være borgernes stemme og hermed give borgere mulighed for at få indflydelse på udformningen af ældrepolitikken i Odense. Konkret udarbejder Ældrerådet nogle høringssvar til politiske forslag, og disse høringssvar danner så en del af det grundlag, som politikerne skal træffe beslutninger på baggrund af.

Et ældreråd skal have god føling med, hvad der rører sig blandt de ældre lokalt. Vi har ofte oplevet, at Ældrerådet har bragt nogle vigtige perspektiver til bo

Fra den 1. til den 21. november kan alle, der er fyldt 60 år den 21. november 2017 og har fast bopæl i Odense Kommune, stemme til Ældrerådsvalget. De sidste par måneder har borgere i samme aldersgruppe kunnet melde sig som kandidater, og tilslutningen har været imponerende.

Odense overgår hovedstaden
I år har godt 70 kandidater meldt deres kandidatur, hvilket er væsentligt flere end til ældrerådsvalget i 2013, hvor der var 42 kandidater opstillet. Det er endda næsten dobbelt så mange, som der stillede op til ældrerådsvalget i København sidste år.

Den store interesse for Ældrerådet i Odense glæder Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL):

Jeg ser den store interesse som udtryk for, atrdet, som vi politikere ikke lige havde overvejet. Det er guld værd at have en kritisk, men konstruktiv ven i en politisk beslutningsproces, siger Brian Skov Nielsen.

Hvordan stemmer man?
I løbet af den første uge af november modtager alle stemmeberettigede borgere et brev fra Odense Kommune. I brevet er der en stemmeseddel, svarkuvert og en præsentation af alle kandidaterne.

Man kan afgive sin stemme på to måder:

1) Brevstemme: Man bruger den frankerede svarkuvert til at sende sin stemme. Brevstemmen kan også afleveres på valgstedet til kommunalvalget d. 21 november
2) Digitalt: Man afgiver sin stemmer digitalt over internettet. Hvordan, det nærmere foregår, vil fremgå af det brev, man modtager.

Hvis man er fyldt 60 år og mod forventning ikke har modtaget et brev med stemmeseddel d. 8 november, kan man kontakte Ældrerådets sekretær Charlotte Bækholm på tlf. 6551 3105.