Udviklingen indenfor naturvidenskab og teknik går så stærkt, at skolernes faglokaler kan have svært ved at følge med. Det problem er løst 30 steder i Norge ved at flere skoler går sammen om et inspirerende og teknisk veludstyret undervisningslokale med fokus på naturfag, matematik og teknologi. Non profit-organisationen FIRST Scandinavia har nu ansat en stor dansk kapacitet for at kunne tilbyde danske børn de samme muligheder i samarbejde med erhvervslivet. Konceptet bliver budt velkommen af blandt andet formand for TeknolologipagtRådet André Rogacziewski.

“Jeg vil gerne skabe interesse for naturvidenskab, matematik og teknik i hvert eneste danske barn. Ved at få tændt gnisten allerede i en ung alder bliver de motiveret for at være med til at skabe fremtidens samfund. Samtidig leder disse fag til drønspændende jobs i hastigt voksende klynger, som råber efter kapacitet, som for eksempel Danmarks globalt anerkendte robotindustri. Derfor skal vi rulle det gennemprøvede norske Newtonroom-koncept ud i Danmark,” siger Bjarke Falk Nielsen, dansk landechef for FIRST Scandinavia. Organisationen har siden starten i år 2000 givet over 200.000 skandinaviske børn oplevelser med teknik, matematik og naturvidenskab gennem Newtonrooms og FIRST LEGO League, som FIRST Scandinavia også står bag.

Det første og hidtil eneste Newtonroom i Danmark blev åbnet i Hvidovre i 2015. Nu skal konceptet udrulles i resten af Danmark, ligesom lignende rum er under opbygning flere steder i Tyskland og Skotland.

“Det er spændende at programmere og bruge matematik på den her måde. Hvis en af mine veninder ville arbejde med robotter som voksen, synes jeg, det ville være rigtigt sejt,” siger Freja Mosander på 12 år. Hun sidder iført hvid kittel og bakser med en lille robot med hjul i Hvidovres Newtonroom, et tidligere kælderrum, som nu er lækkert, lyst indrettet med robotbaner, dampmaskiner, stærke farver og lyddæmpende skillevægge. Eleverne myldrer optaget rundt iført de hvide kitler, som bruges for at fastholde fokus og en videnskabelig stemning.

“Jeg er overbevist om, at kombinationen af velfungerende grej og engagerede lærere kan gøre udslaget, så lille Fatima eller Magnus en dag vælger at gå videre ad den tekniske eller naturvidenskabelige vej. Børnene er vilde med at være her. Det er den begejstring, vi prøver at så frø i,” fortæller naturfagslærer Hinna Ahmed, som leder et team af fem opkvalificerede lærere, som står for den daglige koordinering af de årligt 2500 besøgende børn fra kommunens ni folkeskoler. Hun fortsætter:

“100% af vores besøgende lærere vurderer, at Newtonroom bidrager til at deres elever når læringsmålene. De besøgende lærere er ofte overraskede over hvilke børn, der pludselig ser mening med matematik eller naturfag efter besøg her. En skrev for eksempel: ..elever, der i normalt gruppearbejde kan have svært ved at yde og være konstruktive, var helt opslugte og koncentrerede.”

Vi har brug for flere teknisk uddannede
“Danmark står over for en stor og vigtig opgave med at fremme tekniske og digitale kompetencer i befolkningen – det er samtidig forudsætningen for, at erhvervslivet kan skabe ny vækst. Her er det vigtigt, at vi kommer i gang helt fra barnsben. Jeg er sikker på, at et Newtonroom kan motivere og anspore børn og unge til at vælge en teknisk uddannelse,” siger André Rogacziewski, CEO i Netcompany og formand for TeknolologipagtRådet, der skal spore flere danskere ind på tekniske og digitale uddannelser, efteruddannelser og job.

Uddannelser i hele verden har stigende fokus på de tekniske fag ikke mindst efter rapporter fra blandt andet the McKinsey Global Institute vurderer at disse områder er helt afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Ifølge det såkaldte DESI-indeks, som laves af EU-kommissionen, risikerer Danmark at miste sin førsteplads blandt de mest digitaliserede lande, da udviklingen på området går hurtigere i lande som Finland og Sverige. Danmark ligger helt nede på en 6. plads i forhold til digitale kompetencer i forhold til andre EU-lande. Det forsøges nu afhjulpet med blandt andet et tre-årigt forsøg med faget teknologiforståelse i folkeskolen og med den såkaldte Teknologipagt.

Rumrejser og robotter
Newton konceptet er udviklet siden 2003 af den norske organisation FIRST Scandinavia, som også arrangerer de populære robotkonkurrencer FIRST LEGO League i hele Skandinavien. Hvert år aktiverer konkurrencen 380.000 unge over hele verden, og alene i Danmark deltog ca. 5.000 børn og unge i 2017. Et Newtonroom er et undervisningslokale, som er teknisk veludstyret for at skabe helt nye og attraktive rammer for matematik- og naturfagsundervisning og på den måde stimulere elevernes lyst og interesse for det naturfaglige område. Newtonroom er skræddersyet til velstrukturerede og tidsafgrænsede undervisningsforløb inden for udvalgte temaer, for eksempel rumrejser eller robotter. Det giver mulighed for på en ny og inspirerende måde at blande teori og praksis i naturfagsundervisningen.

Danmarks eneste Newtonroom ligger på Risbjergskolen i Hvidovre Kommune og er et samarbejde mellem kommunens ni skoler, der alle bruger rummet. Risbjergskolens Newtonroom er et OPP (offentligt-privat projekt) og muliggjort blandt andet takket være en donation fra flyselskabet Boeing. Det blev indviet i 2015 og har siden været flittigt brugt af elever på mellemtrinnet og i udskoling. Rummet dækker et areal på mere end 200 m2 svarende til to-tre almindelige klasselokaler. Der udbydes to-dages moduler om henholdvis robotter og vedvarende energi, fossile brændstoffer og elektricitet. Begge moduler opfylder Undervisningsministeriets Fælles Forenklede Mål og kvalificerer dermed eleverne til den danske fælles faglige naturfagsprøve. Rummets lærere er specielt efteruddannede til at undervise efter konceptet.

Økonomi: Rummet løber rundt i sig selv
Hvidovre Kommunes Newtonroom har kostet i alt tre millioner kroner, hvoraf Boeing har betalt 75% og Hvidovre Kommune har investeret 750.000 kr. Den daglige drift finansieres af 3000 kr. per dag, som det koster kommunens skoler at låne rummet inklusiv lærer. Rummet er lejet ud over 100 dage om året og interessen er stigende.

“Vores dagspris på en spændende dag med naturvidenskab ligger godt i forhold til det, skoler skal betale andre steder.Vi er stolte af at lægge hus til Newtonroomet og synes, det er godt udtryk for et skolevæsen, som løfter i flok. Her får læreren både optaktsmateriale og opfølgende materiale, så oplevelsen bliver godt forankret,” siger skoleleder Rene Rasmussen Sjøholm.

“Vores Newtonroom drives som en fælles kommunal skoletjeneste og sikrer at alle elever i Hvidovre kommune i løbet af deres skoletid får mulighed for at opleve, hvor spændende de her fag kan være. Vores håb er, at børnene bliver motiveret for at være med til at opfylde det behov, erhvervslivet har for teknisk uddannede medarbejdere. Jeg er sikker på, at vi om et par år kan se en stigning af antallet af unge fra Hvidovre, som vælger en teknisk uddannelse,” siger borgmester Helle Adelborg fra Hvidovre Kommune, som er en såkaldt Science kommune, der bygger på idéen om, at børn og unges interesse for naturfag og teknik kan styrkes, hvis alle gode kræfter inden for kommunegrænsen spiller sammen.

FIRST Scandinavias nye landechef i Danmark, Bjarke Falk Nielsen er uddannet produktionsingeniør fra Det Tekniske Fakultet, SDU. Han har været ansat som cluster manager og international projektleder på RoboCluster, Odense, og som project manager hos LEGO, hvor han udviklede robotter til undervisningsbrug. Han har været med til at udvikle FIRST LEGO League siden starten i 2000. Hans første opgaver for at udbrede Newtonkonceptet er få aftaler i hus med kommuner og komme i gang med forprojekter sammen med dem.

Foto: Nils Lund FIRST Scandinavia.