Den fynske robot- og automationsklynge vokser langt hurtigere end forventet. I dag beskæftiger den 3200 medarbejdere – et antal virksomhederne selv forventede først at nå i 2020. Samtidig er klyngen vokset til 120 virksomheder med mange nye robotiværksættere.

Det viser en ny rapport fra Odense Robotics, der er en del af erhvervsfremmeorganisationen Udvikling Fyn.

– De nye imponerende tal viser, at vi har fat i noget helt rigtigt med samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning, uddannelse og kommunerne i Udvikling Fyn, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel. – Udviklingen i robotklyngen går så hurtigt, at vi hele tiden skal skærpe vores ambitioner på robotområdet, fordi vores gamle mål hurtigt bliver forældede. Min klare ambition er, at vi skal huse verdens førende klynge for udvikling, produktion og anvendelse af robotter.

Den rivende udvikling har skabt en stor interesse fra omverdenen og derfor offentliggør Odense Robotics nu for første gang en rapport om klyngens vækst og udvikling. Rapporten tegner et billede af en ung fremadstormende klynge, hvor hele 43 % af virksomhederne er etableret efter 2010 og 50% af virksomhederne eksporterer.

– Vækstpotentialet er langt fra indfriet for robot- og automations-virksomhederne, siger Mikkel Christoffersen, forretningschef i Odense Robotics.

– Vi ser adskillige virksomheder med stærke vækstambitioner, der opererer på et globalt marked med høje vækstrater. Samtidig vokser klyngen med en masse startups, der står på tærsklen til spændende udvikling og meget store vækstmuligheder. Tallene viser med al tydelighed, at hvad angår vækst i robotvirksomhederne har vi kun set toppen af isbjerget.

Fælles fynsk gevinst -og udfordring
Zoomer man ind på tallene for arbejdskraft er der, set gennem fynske briller, god grund til optimisme. Nærved 90% af medarbejdere er bosat på Fyn spredt over alle 10 kommuner. Og jobmulighederne spænder bredt; 42% har en erhvervsfaglig uddannelse og 40% har en videregående uddannelse.

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er fortsat en udfordring blandt klyngens virksomheder: 78% svarer, at det er en barriere for udvikling.

– Den fælles udfordring kræver en fælles indsats, siger Henrik Anker, formand for Odense Robotics advisory board og CEO i Gibotech A/S. – Vi har brug for mange forskellige kompetencer, især erfarne udviklere og folk med teknisk og håndværksmæssig baggrund. Udfordringen kræver en fælles indsats at løse og virksomhederne bærer et stort ansvar. Derfor er mit store ønske for i år, at vi virksomheder får mere fokus på de unge og begynder at tager flere lærlinge og praktikanter, så vi løbende uddanner fremtidens arbejdskraft.

Netop arbejdet med at samle og styrke klyngen på tværs af virksomheder, kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner er det Odense Robotics står bag. En international tiltrækningskampagne, et opkvalificeringsforløb og branding ved en global E-sport event er blot nogle af de tiltag fra Odense Robotics målrettet rekruttering, der vil se dagens lys i 2018.