Risingskolen søger en fysik- og matematiklærer til skolens 8.- 9. klasser

“Vi søger en robust og velfunderet fysiklærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed kan undervise vores overbygning.”

Risingskolen har 720 elever fordelt på en stor almen del, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. Skolen anskuer diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.

Til at varetage denne opgave har skolen ca. 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder, Pernille Wessel eller souschef Katrine Vestergaard Dahl via skolens kontor på 63752300. Læs mere her.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2017.