I hele Region Syddanmark er det Odense, der har færrest daglige rygere, færrest storrygere og flest, der aldrig før har røget. Det viser tal fra den store, nationale sundhedsundersøgelse “Hvordan har du det?”. Godt 180.000 danskere har svaret på spørgsmål om deres sundhed, herunder ca. 5000 odenseanere.

Visionen om et røgfrit Odense i 2030 – med den første røgfrie generation i 2025 – er godt på vej. Nye tal fra “Hvordan har du det?” viser, at der i Odense både er færre daglige rygere og færre storrygere. Formand for Sundhedsudvalget i Odense, Brian Skov Nielsen (EL), glæder sig over den positive udvikling:

– De her flotte tal er super godt nyt for sundheden i Odense. Som tidligere ryger husker jeg, hvor belastende det var at hoste som en gammel dieselmotor hver morgen, men også hvor svært det alligevel var at stoppe. Så jeg er vildt glad for, at det går den rette vej – det er ret imponerende. Nu skal vi holde den gode kurs ved fortsat at satse på forebyggelse og støtte og på et tæt samarbejde med organisationer, foreninger og arbejdspladser.

I Odense var antallet af daglige rygere reduceret til 16,3% i 2017. Det er det laveste tal, der er målt i Odense siden den første måling i 2010, hvor tallet var 21,5%. Det er også det laveste tal i hele Region Syddanmark, hvor gennemsnittet ligger på 18,5 %.

Antallet af storrygere er også faldet i Odense. I 2010 var der 10,8% storrygere, mens det tal i 2017 var faldet til 7,3%. Det er er det laveste i hele Region Syddanmark, hvor gennemsnittet er på 9,3%. Kun Vejle har et lige så lavt tal som Odense.

Odense udmærker sig også ved at være den kommune i regionen, hvor færrest mennesker har prøvet at ryge (51,8%). Tallet har forbedret sig fra 47% i 2010 og ligger over regionens gennemsnit på 48,6%. Brian Skov Nielsen fortsætter:

– At færre overhovedet prøver at ryge er også et virkelig positivt tegn. Særligt hvis vi kan fastholde de unge i aldrig at begå deres livs største fejltagelse ved at begynde. Men sker det alligevel, skal vi være klar med tilbud og hjælp, når folk er motiverede for at stoppe. Det vil få afgørende betydning for deres livskvalitet, helbred og muligheder senere i livet.

Reduceret alkoholforbrug.
Odenseanerne har ligeledes skåret væsentligt ned på alkoholforbruget i den nyeste måling. I 2010 var det 24,4%, som overskred sundhedsstyrelses anbefalinger om højst 7 ugentlige genstande for kvinder og 14 for mænd. Det tal var i 2017 faldet til 17% – en flot reduktion, som dog stadig ligger over regionens gennemsnit på 15,4%.

“Hvordan har du det?” afdækker mange aspekter af den enkeltes sundhed herunder sundhedsadfærd, helbred, trivsel og sociale relationer. Det er tredje gang undersøgelsen foretages, og der er derfor mulighed for at følge udviklingen over tid. Netop udviklingen er vigtig, da forebyggelse og sundhedsfremme er langsigtede investeringer.