Hver uge begynder ca. ni børn og unge i Odense at ryge. Det ønsker politikerne at sætte en stopper for. Derfor har Børn- og Ungeudvalget netop besluttet at indføre røg- og tobaksfri skoletid. Det skal forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Samtidig er der hjælp at hente til dem, der allerede ryger og gerne vil holde op igen.

Politikerne i Børn- og Ungeudvalget i Odense har i dag besluttet at indføre røg- og tobaksfri skoletid på de kommunale folkeskoler.

Beslutningen betyder et totalt ryge- og tobaksforbud, ikke alene på skolen, men i løbet af hele skoledagen. Derudover skal eleverne undervises i rygningens skadelige virkninger, herunder industriens påvirkning af de unge. Også forældrene involveres i indsatsen med en opfordring til at indgå røgfrie kontrakter med deres børn og løbende tale åbent om tobak.

På landsplan begynder 40 børn og unge dagligt at ryge. Det svarer til, at der ugentligt er ca. ni børn og unge i Odense, der begynder at ryge. Seneste tal fra Sundhedsprofilen for børn og unge i Odense 2017 viser, at 7 % af unge i Odenses 9.- og 10. klasser ryger.

“Det er skræmmende, at der fortsat er så mange børn og unge, der begynder at ryge. Rygning er den livsstilsfaktor, der i sig selv er den mest sundhedsskadelige. Derfor skal vi allesammen arbejde hårdt for at forebygge, at børn og unge overhovedet begynder at ryge. Det er det allervigtigste, vi kan gøre for at nå målet om at blive en røgfri by,” siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Røgfri by og røgfri generation
Odense Byråd vedtog tidligere på året en vision om at gøre Odense røgfri i 2030. I samme forbindelse vedtog politikerne en målsætning om at få den første røgfrie generation i 2025. Beslutningen om røg- og tobaksfri skoletid er første skridt i en lang række tiltag, der skal være med til at realisere visionen.