Med foråret kommer det årlige besøg af skinnefræseren. Et 155 ton tungt specialtog, der med sine fire fræsehjul og to slibehjul fjerner revner, inden de vokser sig store. Nu er turen kommet til at give de fynske skinner en gang fræs.

Skinnefræseren er tilbage på det danske skinnenet for at fjerne de revner, der opstår på skinnekanten, når togene kører gennem landet. Og den første del af maj bruges på de fynske skinner.

Fræsehjulene kan fræse over en millimeter af togskinnen pr. passage, og normalt kræver det mellem 1-3 fræsninger, inden revnerne er forsvundet. De mange jernspåner bliver herefter opsamlet, så de kan genbruges.

“På en nat kan skinnefræseren fræse op til tre ton jern af skinnerne. Jernet bliver herefter kontrolleret, sorteret og bearbejdet, inden det bliver genanvendt,” siger Pernille Skovrup, sektionschef i Banedanmark.

Foto: Banedanmark

Måletoget finder revnerne
Skinnefræseren har ikke fræsehjulene i sporet hele tiden, men kun de enkelte steder, hvor der er revner. Revnerne bliver fundet ved de særlige kørsler med måletoget, som med hvirvelstrøm finder revnerne i skinnernes overflade og med ultralyd de indre revner i skinnerne.

Ved at slibe, fræse og høvle skinnerne, sørger vi for, at de kan holde længere. Det betyder færre hastighedsnedsættelser, færre skinnebrud og færre skader, der skal udbedres.

En godt vedligeholdt jernbane er med til at skabe mulighederne for flere punktlige tog, ligesom skinnerne holder længere og ikke så tit skal udskiftes.

“Selv om en nats kørsel kan koste over 150.000, så er der god økonomi i at slibe, høvle og fræse skinnerne, fordi vi ikke så ofte skal ud for at udbedre fejl. Og når de forskellige specialtog kører om natten, så undgår vi at genere togtrafikken,” siger Pernille Skovrup

Kører om natten – klargøres om dagen
Fræsetoget kører om natten, og om dagen bliver det renset og klargjort. Klargøringen kan give støjgener for naboer, der bor tæt ved togets standplads.

Toget kører efter følgende plan:
27.-28. april: Sorø-Odense
28.-29. april: Nyborg
29.-30. april: Korsør
30. april-1. maj: Korsør-Nyborg
1.-2. maj: Korsør-Nyborg
2.-3. maj: Nyborg-Odense
3.-4. maj: Nyborg-Odense
4.-5. maj: Nyborg-Odense
5.-6. maj: Årup-Fredericia
6.-7. maj: Middelfart-Fredericia

I dagtimerne holder togene på henholdsvis godsbanegården i Nyborg (28. april-3. maj), Odense (4.-5. maj), Middelfart (6. maj)