Skader ved brug af el-løbehjul er ikke kun et sommerfænomen. Der sker også skader i den kolde tid.

Siden udlejnings el-løbehjulene dukkede op i den odenseanske trafik, har Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH løbende fulgt ulykkesmønstret og de skader, der er sket i forbindelse med brug af el-løbehjul.

I september 2019 kunne vi meddele, at der frem til da var 22 personer, der havde haft behov for skadestuebehandling. Med data fra de seneste måneder ser tallene således ud:

Juli: 3

August: 16

September: 10

Oktober: 6

November: 7

Total: 43

Der er fortsat tale om en kort observationsperiode, men der tegner sig en række karakteristika. Stort set de samme, som kunne beskrives i september:

Langt de fleste var brugere af el-løbehjul (40 førere og 1 passager) og få blev påkørt af et el-løbehjul (2).
De fleste skader sker om dag- og aftentiden (20 og 13), færre om natten (10).
Meget få har brugt hjelm (3)
Fordelingen mellem mænd og kvinder var 30/13.
Aldersspændet er fra 7-50 år. Gennemsnitsalderen: 23,9 år.
Tre førere var under 15 år (7,11 og 12)
I 36 af uheldsbeskrivelserne indgår ordet “væltet”. Og i 7 ordet “kantsten”. I to tilfælde omtales “modpart”.
Der var tale om skader, der minder om dem der opstår ved cykeluheld. Hånd/håndledsskader/skulder: 26, hoved/ansigts/tandskader: 17 og fod/benskader: 14. Der var ingen livstruende skader.
Alkohol synes ikke at spille nogen større rolle, men nævnes ved enkelte af nathændelserne
I en situation skyldtes skaden, at løbehjulet knækkede, og i en anden at styret knækkede af
De 43 skader svarer til knap 9 pr. måned. Til sammenligning behandledes der i november 2019 114 efter cykeluheld på OUH.

Risikoen for at komme til skade ved brug af løbehjul synes derfor stadig større end ved brug af cykel, da antallet af og brugen af cykler er langt højere end antallet af og brugen af el-løbehjul.

Vi vurderer fortsat, at årsagerne hertil er, at:

der er tale om et nyt produkt som kræver tilvænning
der er tale om et produkt med et smalt styr og med små hjul, som betyder at stabiliteten er mindre ved færdsel på el-løbehjul end ved færdsel på cykel
el-løbehjulene kan holde en relativ høj hastighed
Anbefalinger

Vi vil fortsat anbefale, at man øver sig i at køre på el-løbehjul, inden man begiver sig ud i trafikken for alvor, samt at man anvender hjelm. Samtidig er det vigtigt, at løbehjulene holdes i en god vedligeholdelsesstand.

Generelt om UAG (Ulykkes Analyse Gruppen) ved OUH

UAG er en enhed i Ortopædkirurgisk Afdeling O ved OUH, hvis virke er baseret på oplysninger om tilskadekomst, der behandles på skadestuen ved OUH. Der er foretaget registreringer tilbage til 1970’erne. UAG har medvirket til at udvikle de kodesystemer, der anvendes på alle landets skadestuer i forbindelse med tilskadekomst.
Data benyttes i analysesammenhæng altid anonymiseret.
Oplysninger fra skadestuerne giver et mere præcist billede af ulykkes- og skademønstre end andre registre, og er i nogle tilfælde den eneste mulige kilde til oplysninger om sådanne mønstre. Fx dækker de officielle politibaserede oplysninger om trafikuheld kun ca.16 % af de skader, der behandles på skadestuerne. Hele området af hjemme- og fritidsskader (herunder idrætsskader og skader opstået i børnehaver, skoler og andre institutioner) kan kun beskrives vha. skadestuedata. For skader opstået på cykel er kun ca. 9 % med i de officielle statistikker baseret på politiets registreringer.
Skadestuen i Odense har et optageområde på ca. 260.000 indbyggere svarende til ca. 5% af Danmark.

For yderligere oplysninger om UAG data se her.