I Odense Kommune har man sammen med lokale kræfter haft held til at skabe skolehaver, der danner rammer for både det lokale liv og børn og unges læring, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Her lærer de om grøntsagsdyrkning og bæredygtighed i skoletiden, går til skolehave med deres forældre i fritiden og møder internationale familier fra hele verden igennem projektet International Garden. Odenses skolehaver er på små otte år blevet en succes-historie for kommunen, som har skabt en ganske populær model, der favner både liv og læring.

Samtidig med solen skruer op for varmen og lokker skolebørnene ud med rive, vandkande og så-frø i Odenses skolehaver, vil foreningen Haver til Maver bruge Odense som inspiration til andre kommuner. Foto: Haver til Maver

Haver til Maver vil udbredes
Odenses arbejde med skolehaverne kan med fordel inspirere andre kommuner, mener foreningen Haver til Maver, som nu vil sprede kendskabet til skolehaverne.

– I arbejdet med udbredelsen af skolehaver til alle kommuner i Danmark, er vi er i gang med at kortlægge de 36 Haver til Maver skolehavers forskellige drifts- og finansieringsmodeller. Odense Kommunes model virker optimal, fordi her afsættes driftsmidler til skolehaven direkte til skolen og i arbejdet med fælles principper for skolehaverne inddrager kommunen både skoleledelse, haveformidlere og skolehaveforeningen i en styregruppe. Erfaringerne vil vi gerne formidle til andre kommuner, der overvejer at etablere skolehaver”, siger Susanne Leegaard, der er leder af Haver til Maver.

Næste skridt er en række møder med interesserede kommuner landet over med henblik på at indgå et samarbejde mellem kommunen, Haver til Maver samt en lokal skolehave om at tilbyde skolehaveforløb til kommunens børn.

Det sker blandt andet på baggrund af, at Regeringens Advisory Board for mad, måltider og sundhed i april udgav 10 anbefalinger, hvor en af dem er “Lad mad, smag og sundhed være centralt i vores børns uddannelse”. Her nævnes skolehaven som et godt lærings- og udviklingsrum for børn.

En 60 år gammel skolehave, der binder generationer sammen
Som en del af Odense Kommunes bæredygtighedsstrategi, begyndte Skolehaven Falen i 2010 deres Haver til Maver-undervisning. Grundlaget var dog allerede på plads, da der har været skolehave på selvsamme sted siden 1956 – senest drevet af ildsjælen og folkeskolelæreren Thomas Høgedal, som i dag fortsat driver skolehaven for kommunen og dens folkeskoler.

Skolehaven Falen er derfor også et vidnesbyrd om den lange danske skolehavetradition, der går helt tilbage til 1905 – en tradition som i dag holdes i hævd af den almennyttige landsforening Haver til Maver. Foreningen udvikler og udbreder skolehaver – bl.a. i samarbejde med aktører som Odense Kommune, der har brugt foreningens skolehavemodel og undervisningsforløb. Skolehaven Falens lange historie har sjovt nok også betydet, at bedsteforældre og børnebørn i dag kan dele historier fra skolehaven på tværs af generationer.

– Jeg er stolt og glad for samarbejdet med Odense Kommune. Glad for at kommunen og politikerne har modet og tilliden til at støtte et projekt, hvor skolebørn bruger hele dage væk fra bøger og computere, siger Thomas Høgedal.

Et mødested på kryds og tværs med lokal forankring
For Odense Kommune stopper ambitionerne ikke der, hvor skoleklokken ringer ud. Man ønsker også, at skolehaven danner rum for fritidsaktiviteter og en bredere brugergruppe – og derfor benyttes både skolehaven ved Falen og i Holluf Pile også til fritidsaktiviteter. Her kan man også “gå til skolehave” i fritiden og møde forældre, bedsteforældre, børn fra SFO’er og sågar internationale familier efter skoletid i skolehaverne.

Bredden i de grupper og aktiviteter, der mødes i skolehaverne, har derfor også udvidet skolehavens mere traditionelle styrker omkring praktisk læring og praksisnær undervisning betydeligt. Her favner man nu også rollen som mødested og har skabt et omdrejningspunkt for odenseanere, der emmer af liv i næsten alle dagens lyse timer – lige til at kopiere landet over.