Det odenseanske skoleprojekt Unge med Angst har fået 100.000 kr. fra BUPLs udviklingspulje til at styrke dialogen og skabe et fælles sprog mellem skole og forældre til børn med angstproblematikker. Det overordnede mål er, at både skoler og forældre bliver bedre til tidligt at iagttage og reagere, når børn har angstsymptomer. Det fortæller Odense Kommune i en pressemeddelelse

Otte odenseanske unge på 14 -16 år går lige nu i et særligt skoletilbud målrettet unge med angst. Kendetegnende for de unge er, at de i en periode fra et til fire år har haft et meget lille eller intet fremmøde i skolen. I stedet har de fået undervisning derhjemme, fordi de på grund af deres angstlidelse ikke har været i stand til at følge undervisningen sammen med deres kammerater i skolen.

Fælles sprog og dialog om angst
Skoletilbuddet Unge med Angst har kørt i to år og er i første omgang et pilotprojekt, der kører næste skoleår med. Erfaringerne fra projektet viser allerede, at der er brug for at styrke dialogen mellem skolen og forældre til børn med angst. Derfor har folkene bag Unge med Angst søgt og fået 100.000 kr. til netop det.

”Hvis vi skal sætte tidligere ind over for disse unge, så kræver det, at vi både i skolen og blandt forældrene bliver bedre til at se og tale om, det vi ser. Også selvom det kan være svært at tale om, og det er stadig rigtig svært for mange at tale om angst og psykiske lidelser i det hele taget. Det skal vi have gjort op med,” fortæller daglig leder Marianne Broholm, der bl.a. peger på, at det er vigtigt at gå i dialog med forældrene, hvis en elev har meget fravær.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) følger projektet med stor opmærksomhed:

Skriget er et maleri af Edvard Munch
Skriget er et maleri af Edvard Munch

”Angstproblematikker kan være utrolig invaliderende ikke bare nu og her, men også når det handler om den unges fremtid og muligheder for at tage en uddannelse og forfølge sin drømme. Derfor er jeg meget optaget af, hvordan vi tidligere kan gå ind og støtte børnene og familierne. Jeg er overbevist om, at netop dialogen mellem forældre og fagprofessionelle er afgørende. Her skal vi sikre, at familierne oplever os som trygge sparringspartnere – og at pædagoger og lærere bliver endnu dygtigere til at se, når en elev mistrives, så de også i højere grad trækker på deres psykologfaglige kolleger.”

Det skal pengene bruges til
Forældreprojektet kører fra medio august 2016 til medio december 2016 og omfatter bl.a. interview af forældre samt temadage og fyraftensmøder for de involverede pædagoger og lærere. Det helt væsentlige element i projektet bliver den efterfølgende videndeling, som skal klæde andre skoler, pædagoger og lærere på til samtaler med forældre til børn med angstproblematikker.

Mere om skoletilbuddet Unge med Angst
I foråret 2014 etablerede odense-skolerne Sct. Hans Skole og Risingskolen et skoletilbud til unge med angst. Projektet inkluderer undervisning, pædagogiske aktiviteter, funktionel- og socialtræning, samtaler, samt bevægelse og afslapning. Derudover indeholder projektet aktiviteter for forældrene, da forældrene er de unges nære relationer og en vigtig brik i den unges udvikling og bedring.

Formålet med projektet er, at den unge får et stabilt fremmøde, opbygger netværk og øger sin personlige trivsel og faglighed for dermed at skabe en mulighed for, at den unge vender tilbage til en almen folkeskoleklasse eller en ungdomsuddannelse og får et liv i fællesskab med andre unge.

Projektet er normeret til 10 elever. Lige nu går otte elever i skoletilbuddet. En blev udskrevet sidste år. En er netop udskrevet, og to er på vej ud, mens en fjerde skal i praktik halvdelen af tiden efter sommerferien.

Fakta om børn og unge med angst
Mellem 5-10 % af alle børn lider af svær angst, som hæmmer familiens liv og barnets egen trivsel. Ubehandlet angst i barndommen kan hæmme barnets indlæring øger risikoen for, at man som voksen kommer til at lide af angst, depression eller misbrug, så man ikke kan leve et normalt liv. (Kilde: Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.)