I hele uge 14 er den almindelige undervisning på musikskolen aflyst og afløst af en masse anderledes og spændende musikalske aktiviteter på tværs af de traditionelle grænser mellem instrumenter og genrer. Ude på samarbejdsskolerne bliver den almindelig undervisning erstattet af projekter, hvor musikskoleeleverne indgår i nye musikalske sammenhænge med folkeskoleeleverne, og sød musik opstår.

Under overskriften “Musik på skolen” kaster elever og lærere sig ud i nye projekter og indgår nye musikalske alliancer på tværs af årgange.

Foto: ABW

Den nye “Højmeskolesang”
På Højmeskolen er temaet for projektet “Højmeskolesangen,” og målet er at skrive en helt ny sang, som skal være Højmeskolens kendingsmelodi. Eleverne på 4. årgang arbejder med at skrive tekst i dansktimerne i ugerne op til projektet, og i musiktimerne arbejdes der med melodi, rytme og harmoni. I selve projektugen i uge 14 skal sangen øves og pudses af, og eleverne skal arbejde med koreografi inden sangen præsenteres for resten af skolen ved en stor koncert onsdag den 4. april.

Musikskoleeleverne fungerer som rollemodeller, der inspirerer og hjælper deres klassekammerater med den kreative musikalske proces frem mod et godt resultat og slutprodukt.

Musikskoleleder Uffe Most siger:
“Det bliver en rigtig sjov uge for musikskoleleverne, som får mulighed for at vise deres klassekammerater, alt det de kan på baggrund af musikskoleundervisningen. Og så er det vigtigt for os som musikskole, at vores lærere som er musikpædagoger og professionelle musikere kan være til stede ude på skolerne i et samarbejde omkring den åbne skole.”