Gennem de seneste år har ydelserne i Sprogets Hus i Odense bevæget sig i retning af et specialiseret fokus på børn, unge og voksne med høre/stemme/stamme-problematikker. Tidligere omfattede Sprogets Hus også tale-sprogtilbud til børn, men disse tilbud ligger i dag i tværfaglige sundheds- og forebyggelsesenheder, som arbejder på tværs af skoler og dagtilbud på almenområdet.

Som en konsekvens af det faglige fokus skifter Sprogets Hus derfor navn pr. 1. januar 2017 til Kommunikationscenter Odense (KCO).

Betegnelsen ’Sprogets Hus’ er ikke længere dækkende for områdets nuværende ydelser. Det er til gengæld ’Kommunikationscenter Odense’, som er i tråd med betegnelserne for tilsvarende kommunale og regionale tilbud indenfor samme ydelsesområder. Navnet vil således i højere grad vække genklang blandt både fagpersoner og interesseorganisationer på området, hvor betegnelsen kommunikationscenter er velkendt.

Kommunikationscenter Odense (KCO) er også fremover en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.