Letbanen har stadig flere tilhængere end modstandere i Odense. Det gælder både blandt almindelige borgere og i det lokale erhvervsliv. Samtidig er der forholdsvis stor og fortsat stigende tilfredshed med letbanens kommunikation.

Odense, Letbane
Foto: Odense Letbane

Det ser ud til, at odenseanerne har vænnet sig til de gener, som arbejdet med at gøre byen klar til letbanen medfører. Det er den tilsyneladende konklusion på en meningsmåling blandt borgere og erhvervsliv, som Odense Letbane en gang om året får udført af Megafon.

2017 har budt på omfattende ledningsflytninger på vigtige veje i Odense, herunder på Østre Stationsvej, Rismarksvej og Nyborgvej – og i efteråret er letbanens anlægsarbejde begyndt flere steder i byen, blandt andet på Ørbækvej. Alligevel er tilslutningen til letbaneprojektet stabil. Det gælder både blandt almindelige borgere og i det lokale erhvervsliv.

Målingen er lavet i slutningen af november, hvor Megafon på vegne af Odense Letbane har interviewet 401 odenseanske borgere og 212 fra det lokale erhvervsliv i de fire postnumre, der er mest berørt af letbanearbejdet.

44 procent af de adspurgte borgere mener, at det er positivt eller meget positivt, at der bliver anlagt en letbane i Odense. Mens 39 procent mener, at det er negativt eller meget negativt. Resten fordeler sig mellem “hverken/eller” og “ved ikke”.

Foto: Odense Letbane

For erhvervslivet er de tilsvarende tal 49 procent på positiv-siden, mens 35 procent er negativt indstillede over for letbanen.

De procentsatser er stort set identiske med dem, der kom frem, da Megafon i slutningen af 2016 sidst tog temperaturen i Odense på letbanens vegne. Dermed er holdningen til letbanen den samme, som den var for et år siden: Lidt flere, mest markant hos erhvervslivet, er positivt stemt.

I løbet af 2018 vil letbanearbejdet dog stige i intensitet, efterhånden som anlægsarbejdet kommer i gang på hele strækningen. Når det bliver afsluttet på de enkelte strækninger, vil det blive efterfulgt af sporarbejdet. Det omfattende arbejde vil medføre indsnævring af vejbaner og gener for bilister og andre trafikanter, og derfor forventes det ikke, at stemningen omkring letbanen vil blive mere positiv i det kommende år.

En anden konklusion fra årets Megafon-måling er imidlertid, at der fortsat er en forholdsvis stor forståelse for, at letbanen kan medføre gener i anlægsfasen, fordi den til gengæld kan give fordele på længere sigt.

Derudover viser målingen, at der er høj tilfredshed med informationen om letbanen. 60 procent af borgerne og 69 procent af erhvervslivet mener, at de har tilstrækkeligt kendskab til letbaneprojektet i forhold til egne behov. For borgerne svarer det til sidste års resultat, mens det for erhvervslivet er en markant stigning fra 55 procent i 2016.