De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juni 2022 er 3.154 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,2 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 3,0 % i maj til 3,2 % i juni 2022.

For hele landet er ledighedsprocenten i juni 2022 2,5 %, hvilket er uændret i forhold til maj 2022.

– Det ærgrer mig, at ledigheden nu stiger igen. Det understreger blot, at vi hele tiden skal stå på tæer for at få så mange odenseanere som muligt i job – ikke mindst i en tid, hvor stigende renter, inflation, høje priser på fødevarer og krig i Ukraine kaster mørke skygger over fremtiden. Det kræver et langt sejt træk, hvor vi skal blive ved med at prioritere vores stærke kontakt til de lokale virksomheder, og så skal vi have flere ikke-vestlige i job, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt.

Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i juni 2022. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I maj 2022 havde Odense landets 11. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,1 % svarende til 3.088 fuldtidspersoner.

*Bemærk at tallene ovenfor sammenligner ledighedsprocenten for juni 2022 med ledighedsprocenten for maj 2022, som de så ud da Danmarks Statistik offentliggjorde dem. Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen af junis ledighedstal opjusteret ledighedsprocenten for maj 2022 for Odense fra 3,0 % til 3,1 %.