De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i februar 2017 er 5.734 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,3 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er steget fra 6,1 procent i januar 2017 til 6,3 procent i februar 2017.

For hele landet er ledighedsprocenten i samme periode steget fra 4,2 procent i januar 2017 til 4,3 procent i februar 2017.

Odense har landets 2. højeste ledighedsprocent.

Bemærk at ledighedstallene korrigeres ikke bagudrettet for at sikre sammenlignelige tal.