Kampen mod organiseret kriminalitet i Odense styrkes med 10 millioner kroner, fortæller Odense Kommune i en pressemeddelelse. En række nye tiltag skal forebygge, at børn og unge tiltrækkes af bandemiljøet, samtidig med at der ydes en målrettet hjælp til ofre, vidner og udsatte, som er presset af bandemiljøet.

Byrådet vedtog onsdag udmøntningen af 10 millioner kroner, der over to år skal styrke Odense Kommunes indsats mod banderne og sikre, at presset holdes på de kriminelle grupperinger.

Forebyggelsen vil blive styrket ved hjælp af et 2-årigt projekt, der skal hjælpe flere børn ind i meningsfulde fællesskaber i fritids- og foreningslivet. Projektet vil omfatte 200-300 6.klasses elever fra de fire områder i Odense, som de seneste tre år har haft flest børn på den såkaldte bekymringsliste hos SSP, der er det forebyggende samarbejde mellem skole, samfund og politi.

Alle børnene vil møde en ekstra forebyggende indsats i skoletiden, hvorefter nogle af børnene vil blive tilbudt yderligere hjælp og støtte også i fritiden.

Socialt udsatte borgere, der udsættes for afpresning, udnyttelse eller misbrug fra de organiserede kriminelle, skal også have nye tilbud, der kan skærme dem mod banderne og forhåbentlig få flere ofre til at melde kriminaliteten til politiet. Over to år sættes der godt 3 millioner kroner af til frivillige og sociale organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Pengene skal bruges til akutindsatser for socialt udsatte, der for eksempel oplever trusler fra bandemiljøet, til rekruttering af frivillige og til at oplyse om indsatsen. Akutindsatser kan blandt andet være at hjælpe de udsatte væk fra byen i en periode.

De kommunale tiltag vil være et stærkt supplement til den vidnepakke, der lige nu behandles i Folketinget, og som Odense Kommune også har givet input til.

De nye kommunale indsatser omfatter for eksempel også tilbud om psykologhjælp til odenseanere, der har været ofre for, vidne eller pårørende til en banderelateret forbrydelse, samtidig med at Offerrådgivningen Fyn støttes i det vigtige arbejde med at støtte, rådgive og vejlede ofre for bandekriminalitet.

– Det kan være en rigtig hård proces at være offer for kriminalitet, og hvis man ikke får noget hjælp undervejs, kan det i værste tilfælde ende med, at man mister sit arbejde. At skulle vidne i en retssag kan virkelig være noget, der kræver psykiske kræfter, og her kan vi hjælpe ved at tale med ofrene og støtte dem. For eksempel ved at tage med i retten, når de skal vidne, siger Ib Christensen, der er rådgiver hos Offerrådgivningen Fyn og koordinator på projektet.

De 10 millioner kroner over to år til den øgede indsats blev sat af i forbindelse med budgetforliget for 2018. De nye tiltag lægges oven i en række initiativer mod banderne, som er blevet sat i gang, siden byrådet i februar 2017 vedtog, at en aktiv deltagelse i kampen mod- og forebyggelsen af bander er en kommunal kerneopgave. Initiativerne i kampen mod banderne er blevet udviklet i løbende dialog med politi, organisationer, boligselskaber og mange andre. De nye tiltag bliver da også budt velkommen af flere samarbejdspartnere.

– Det er meget vigtigt, at man her tager fat på at yde en bedre hjælp og støtte til ofrene og de mange udsatte, som bliver pressede af banderne. Det er et meget vigtigt supplement til alle de andre indsatser, der sættes i værk for at bekæmpe banderne. Den øgede fokus på ofre og udsatte er et initiativ, som vi har efterspurgt og som vi meget gerne vil være med at løfte, siger Heinz Wolf, leder af Kirkens Korshærs varmestue.

Foto: ABW

– I Fyns Politi hilser vi alle initiativer, der kan hjælpe med til at fjerne grundlaget for bandernes dybt kriminelle virksomhed, velkomne. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at sætte ind både over for børn og unge, men også over for udsatte borgere, der ofte er under stærkt pres. I Fyns Politi har vi netop ansat tre civile forebyggelsesmedarbejdere, som netop skal arbejde med at forebygge børn og unge kommer ind i bandemiljøet – og i det hele taget forebygge bandedannelse særligt i de udsatte boligområder. Så også set i det lys, ser jeg frem til, at byrådets beslutning bliver foldet ud, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

– Det er rigtigt vigtigt, at vi kan hjælpe folk væk fra byen, hvis de ikke kan blive her, fordi de er udsat for banders hærgen. Derudover vil vi gerne bruge nogle af pengene på at oplyse endnu mere om vores arbejde på skoler, uddannelser og institutioner, så de unge ved, hvad vi laver, og lærer mere om, hvordan banderne arbejder, siger Isabella Mittelstein, medstifter af Projekt Husvild, der arbejder for at forbedre hjemløses og socialt udsattes forhold.