Odense Kommune har besluttet at lave en supplerende høring af den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport i forbindelse med det eventuelle motorsportsanlæg i Kærby Mose. Det sker for at sikre borgere et helt korrekt grundlag at indgive deres høringssvar på – sådan lyder det fra Odense kommune.

 

Mange af borgerne har været bekymret og berørte i sagen om motorsportsanlægget i Kærby Mose, det medfører at de får fire uger til at indgive et høringssvar til præciseringen af oplysningerne i miljørapporten.

Beslutningen er truffet, i det Odense kommune har været ude og opstille den sammenlagte støj der kommer for de mange motorbaner, jernbaner, motorvej og en skydebane.

 

Du kan følge høringen på Odense kommune og læse hele artiklen på deres hjemmeside her