Forældre forstår og interesserer sig ikke nok for, hvad deres børn kommunikerer om på de sociale medier. Det viser en undersøgelse af unges forhold til cybercrime i Odense Kommune. Forældre kan ellers være en nøgle til sund digital adfærd, der kan hindre ulovlig billeddeling, peger undersøgelsen på.

En større undersøgelse af unge og cybercrime i Odense Kommune, hvor de 16-24-årige blandt andet er er blevet spurgt om deres vaner og holdninger til at kommunikere på sociale medier, viser, at forældre taler alt for lidt med deres børn om, hvad de foretager sig på de sociale medier.

Foto: ABW

Interview og spørgeskemaer
Undersøgelsen er baseret på 66 korte gruppeinterviews med op mod 200 unge samt en spørgeskemaundersøgelse til 31.000 unge, hvor over 5.000 har svaret. Undersøgelsen er et led i en større indsats mod cybercrime i Odense Kommune.

Der er særligt to årsager til den manglende snak – udover den helt grundlæggende, som er, at forældre ved for lidt om sociale medier og nye teknologier, der buldrer frem.

For det første mangler forældre kendskab til ungdomskulturen på nettet. Det drejer sig om, hvad der er vigtigt, og hvorfor noget er vigtigt for de unge.

Den anden årsag er, at online-livet er abstrakt. Selvom der kan ske væsentlige begivenheder i den unges liv via computeren oppe på værelset, så trigger det ikke en samtale ved køkkenbordet på samme måde, som hvis den unge har bevæget sig fysisk rundt – eksempelvis været på gymnasiet, på arbejde, besøgt nogen, til sports osv.

Forældres rolle er overset
SSP-leder i Odense Kommune Tommy Holst peger på, at forældrenes rolle ofte er et overset område i debatten om ulovlig billeddeling, hvor man oftest fokuserer på, hvad skolen kan gøre, og hvad de unge skal gøre eller ikke gøre.

-Det er vigtigt, at man som forældre interesserer sig for ens børns færden på nettet. Spørg åbent ind til det med en positiv attitude. Man kan hurtigt lyde fordumsfuld, men lad være med det, for så klapper de unge i. Det er også en god íde at lave regler med dit barn om god netadfærd, siger han.

Bland dig
Et andet væsentlig budskab er, at man som forældre skal blande sig noget mere.

-Vi ønsker som regel ikke at blande os i andres sager, men her er det nødvendigt. Del dine iagttagelser med andre forældre og skolen i stedet for at være et tavst vidne, siger Tommy Holst.

Indsats over for forældre
På baggrund af undersøgelsen overvejer Odense Kommune nu at iværksætte forskellige tiltag for at hjælpe forældre til at få talt mere med deres børn om adfærd på sociale medier, herunder ulovlig billeddeling.

Et af tiltagene er blandt andet hjemmesiden odense.dk/cybercrime, hvor der er cases samt guides til forældre om, hvad man skal gøre, hvis ens barn bliver krænket og hjælp til, hvordan man taler med sine børn om onlinelivet.

Odense Kommune har i forvejen sat en indsats i gang rettet mod folkeskolerne, hvor der som en hjælp til at håndtere situationer med ulovlig billeddeling er udarbejdet en beredskabsplan og en pixibog om straffeloven og persondataloven.